ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นหนังสือถึงรองนายกฯ พล.อ.ฉัตรชัย ค้านร่างกฎหมายซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพของ สธ.เรียกร้อง ครม.ตีกลับ หวั่น สธ.รวบอำนาจ เปิดช่องร่วมจ่ายบัตรทอง ประชาชนไม่มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า ทางกลุ่มฯ ต้องการให้ถอนร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่า พ.ร.บ.ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง เช่น การมีซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพเป็นการรวมอำนาจของ สธ. และทำลายหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และทำลายหลักการแบ่งแยกระหว่างผู้ซื้อบริการ และผู้จัดบริการ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจได้เลย

“การแก้กฎหมายนี้ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างคณะกรรมการที่มี 45 คน มีตัวแทนจากประชาชนแค่ 3 คน แล้วจะถ่วงดุลอำนาจได้อย่างไร หรือการเปิดช่องให้มีการร่วมจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งอันนี้พวกเราไม่เห็นด้วย จึงมายื่นหนังสือให้รองนายกรัฐมนตรี ยับยั้งเรื่องเอาไว้ก่อน และขอให้ ครม.ส่งคืนเรื่องนี้กลับ สธ.หรือตีกลับคืนไม่ควรนำเรื่องนี้มาพิจารณา เพราะเป็นวิธีการรวบอำนาจ ไม่ใช่การปฏิรูป” นายอภิวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ มีข้อเสนอ ดังนี้ คือ

1.ให้ใช้โครงสร้างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการเป็นผู้อภิบาลระบบ (Regulator) และการเป็นผู้จัดบริการ (Provider)

2.สนับสนุนให้ สธ.เป็นผู้อภิบาลระบบอย่างสมบูรณ์ โดยแยกหน่วยบริการทั้งหมดออกจาก สธ. ให้บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

3.สนับสนุนการจัดสิทธิประโยชน์หลัก สิทธิประโยชน์เสริมตามข้อเสนอ SAFE

4.เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ แต่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งเขตสุขภาพขึ้นใหม่

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ เช่น กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ ร่วมกันส่งจดหมายไปยัง พล.อ.ฉัตรชัย พร้อมส่งสำเนาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เช่นเดียวกัน