ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์ระบบประสาท เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันในระบบสุขภาพ ยกตัวอย่างโรคหลอดเลือดสมองตีบ หากถึงมือแพทย์ช้ายิ่งเสี่ยง ระบุทุกๆ 1 นาทีที่เสียไปหมายถึงคนไข้อายุสั้นลง 2 วัน วอนผู้ออกแบบระบบอย่าสร้างอุปสรรคในการทำงานระดับพื้นที่

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในเวทีอภิปรายหัวข้อ “ผลิตผลความร่วมมือในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่” ภายใต้งานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2561 ตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวเป็นแพทย์ระบบประสาทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke Fast Track) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนทุกคน และจำเป็นต้องทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้เร็วที่สุด เพราะข้อมูลทางการแพทย์ชี้วัดว่า 1 นาทีที่สูญเสียไปทำให้ผู้ป่วยอายุสั้นไป 2 วัน

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ทำงานทั้งในฐานะแพทย์และอาจารย์ ได้ตั้งคำถามกับระบบสุขภาพของประเทศว่า ทำไมการให้บริบาลด้านสุขภาพจึงมีหลายสังกัดที่ไม่ค่อยได้ประสานงานกัน หรือแม้แต่อยู่ในกระทรวงเดียวกันก็ยังแบ่งหน่วยงานจนทำให้ประสานงานกันยากขึ้น เช่น ไม่สามารถส่งคนไข้ข้ามเขตได้ถ้าไม่ได้รับการส่งต่อ

“โรคหลอดเลือดสมองตีบเหมือนกับระเบิดเวลาที่เราต้องรักษาให้เร็วที่สุดหรือกู้ระเบิดให้ทัน โดยข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าทุกนาทีที่ผ่านไปเท่ากับชีวิตคนไข้สั้นไป 2 วัน ดังนั้นความรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นความร่วมมือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต้องเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน ชุมชน โรงพยาบาล ทีมสุขภาพ ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี นั่นหมายถึงความพิการ การเสียชีวิต และความล่มสลายของสังคม” รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว

รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่อยากเห็นในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบคือให้การรักษาผู้ป่วยทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่าง ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน และผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีมาก ซึ่งขณะนี้เราสามารถทำ Stroke Fast Track ได้แล้ว จึงคิดว่าโรคอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

“สิ่งที่อยากขอร้องกับผู้ออกแบบระบบมีเพียงอย่างเดียว คืออย่าออกแบบระบบให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของคนที่ให้บริการ” รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว

รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การมีระบบหลักประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ดี ปัจจุบันสามารถพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่คนทุกคนในทุกๆ สิทธิ ไม่ว่าจะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ระบบประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ สามารถเข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบได้เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน

“สิ่งที่ผมเห็นมาตลอดตั้งแต่มีระบบบัตรทองคือคนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีความต่างกันในบางโรค ผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรให้ทุกคน ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ สถานบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทำให้ทุกคนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน ผมคิดว่าคนไทยทุกคนมีความหวังว่าจะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีความร่วมมือกันในระดับพื้นที่” รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว