สิทธิผู้ประกันตน ม.40 ใช้สิทธิรักษา “บัตรทอง” แต่มีหลักประกันสังคมด้านอื่นเพิ่ม

ประกันสังคมแจงสิทธิผู้ประกันตน ม.40 คือผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แต่จะมีหลักประกันสังคมที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือค่าทำศพ เป็นต้น

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้แรงงานนอกระบบให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกให้กับแรงงานอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 หรือสรุปง่ายๆ คือกลุ่มผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และอยากจะมีหลักประกันสังคมที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือค่าทำศพ เป็นต้น ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ สนใจที่จะได้รับความคุ้มครองตามแบบที่ท่านต้องการโดยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ส่วนทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) จ่าย 300 บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

เมื่อสมัครแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผู้ประกันตนมีอยู่เดิม อีกทั้งการสมัคร ม.40 ก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายเงินได้หลายทางหรือจะสะดวกหักบัญชีธนาคารก็ได้ จะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือจ่ายผ่านตู้บุญเติม หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ เป็นการเสริมสิทธิของบัตรประกันสุขภาพฯ ที่ยังไม่ครอบคลุมให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน

สอบถามรายละเอียด โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

...
kelvin carmichael
12 ชั่วโมง 42 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
kelvin carmichael
12 ชั่วโมง 42 นาที ago
กลับด้านบน