ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จีนเตรียมบรรจุยาอีก 128 รายการเข้าสู่บัญชียาของสำนักงานประกันสุขภาพของประเทศ หรือ National Healthcare Security Administration (NHSA)

NHSA เปิดเผยว่ายาที่เตรียมเข้าสู่บัญชีประกอบด้วยยาแผนปัจจุบัน 109 ตัวและยาแผนโบราณ 19 ตัวซึ่งใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โรคที่พบยา ตับอักเสบซี ตับอักเสบบี และโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

NHSA มีแผนจะเปิดเจรจากับผู้ผลิตยาดังกล่าวเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นยาที่มีสิทธิบัตรและจำหน่ายในราคาแพง โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงคาดหวังว่าการเจรจาจะสามารถบรรลุราคาที่ทั้งผู้ผลิตและกองทุนประกันสุขภาพยอมรับได้

อนึ่ง ผลสำเร็จในการเจรจาเมื่อปี 2560 และ 2551 ทำให้จีนสามารถเพิ่มยาในบัญชีประกันสุขภาพแห่งชาติได้อีก 36 ตัวและ 17 ตัวตามลำดับ

ขอบคุณที่มา

China plans to add 128 drugs to basic healthcare insurance: www.china.org