อย.มอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงาน-บุคคลช่วยคุ้มครองผู้บริโภค เพจ “ หมอแล็บแพนด้า-drama addict” รับด้วย

Wed, 2019-09-04 22:54 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณให้หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่น ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 25 รางวัล พร้อมประชุมเครือข่ายฯ เตรียมรับมือกับข่าวปลอม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อย. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน มูลนิธิ และเพจสาธารณะ ในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในด้านการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การตรวจสอบ และการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางกฎหมาย ด้านการปราบปราม กวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิต นำเข้าและจำหน่าย ตลอดจนการโฆษณา เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและประชาชน ให้มีความตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า ผลจากความร่วมมือที่สำคัญ เช่น การร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระงับโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ การร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการระงับโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งที่ผ่านมาสามารถระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในสื่อต่าง ๆ ได้มากกว่า 1,500 รายการ การดำเนินคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ดีคอนแทค” ที่อวดอ้างสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกิดกับดวงตาทางสื่อต่าง ๆ การร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบ กวาดล้าง จับกุมผู้กระทำผิดจนถึงต้นตอ เช่น กรณีของเมจิก สกิน เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเครือกว่าสองร้อยรายการ ซึ่ง อย. ได้เพิกถอนใบรับแจ้งและเรียกคืนเครื่องสำอาง สามารถจับกุมเครือข่ายตัวการหลัก พ่วงไปถึงดารา เน็ตไอดอล ที่มีการรีวิวโฆษณาสินค้า กรณีของการลักลอบผลิตยาปลอมทรามาดอล หรือที่เรียกว่า เขียวเหลือง จนกระทั่งสั่งปิดโรงงาน

“รวมถึงกรณียาทำแท้ง ยาแก้ไอ ก๊าซหัวเราะ กลุ่มยานอนหลับ สามารถสาวถึงตัวการลักลอบนำยาลดน้ำหนักออกนอกระบบ กระบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา และปลอมเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในสถานพยาบาล ล่าสุดยุทธการฟ้าสาง ปูพรม 33 จุด ตรวจค้นกวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายยาลดความอ้วนมรณะ และกรณีอื่น ๆ โดยมีของกลางมากกว่า 1,600,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท และการระงับโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย และมาร์เก็ตเพลส ผ่านการแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 รายการ” นพ.ธเรศ กล่าว

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 15 หน่วยงาน รวมถึงบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่นในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย จำนวน 10 ราย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับข่าวปลอมในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (FAKE NEWS) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง รวดเร็วในการปราบปราม การขจัดข่าวปลอมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการ ก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้รับโล่เชิดชูเกียรติยังมีเจ้าของเพจดัง อย่าง นพ.วิทวัส ศิริประชัย เจ้าของแฟนเพจ Drama addict และ นายภาคภูมิ เดชหัสดิน เจ้าของแฟนเพจหมอแล็บแพนด้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก

 

Add new comment