ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.รพ.จะนะ หวั่นภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยกระทบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจที่ไม่ได้รับแจกหน้ากากระหว่างรอพบแพทย์ ชี้อาจทำให้โรคติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากโควิด-19 ระบาดเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรงพยาบาลขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากโควิด-19

นพ.สุภัทร กล่าวว่า โดยปกติแล้วในงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control) ของทุกโรงพยาบาลจะแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจระหว่างรอตรวจเพื่อป้องกันการแพร่โรคในโรงพยาบาล แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก รุนแรงถึงขั้นไม่มีหน้ากากจะแจกผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทำให้แนวปฏิบัติดังกล่าวทำไม่ได้ แต่ละโรงพยาบาลต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น แยกผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปนั่งรอพบแพทย์ในจุดพิเศษที่อยู่ห่างไกลออกไปซึ่งก็จะทำให้คนไข้รู้สึกไม่ดี

"ผู้ที่มีอาการโรคติดต่อทางเดินหายใจทุกคนควรได้ใส่หน้ากากอนามัยระหว่างรอรับบริการเพื่อที่จะได้ไม่แพร่โรคให้คนอื่น ถ้าเรามีหน้ากากเพียงพอเราก็จะแจกให้ผู้ป่วยทุกคนเหมือนเดิม แต่ตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนหนักมาก ในเฟสบุ๊กของผมเคยโพสต์รูปพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.สงขลา กำลังแจกหน้ากากผ้าให้เจ้าหน้าที่ทุกคน คนละ 2 ชิ้น แปลว่าวิกฤตหนักมาก ไม่มีแม้แต่หน้ากากอนามัยมาตรฐานที่จะให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งโดยหลักการแล้วหน้ากากผ้าก็ใช้แทนไม่ได้เพราะประสิทธิภาพต่ำกว่ามาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้เจ้าหน้าที่ใส่เลย" นพ.สุภัทร กล่าว

นพ.สุภัทร กล่าวอีกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยจนไม่มีแจกให้ผู้ป่วย อาจนำมาสู่การระบาดของโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่าง ๆ โรควัณโรค ฯลฯ เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็น แม้ว่าในพื้นที่นั้นจะยังไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม