ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.จับมือภาคี เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง แนะวิธีป้องกันความเสี่ยง-ดูแลตนเอง-ประเมินสุขภาพ-อาการของมนุษย์โควิด ปลอดภัยในร้านอาหาร นั่งแท็กซี่ เพิ่มทางเลือกปรับตัวชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่าย THAI SAFE NERWORK บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด Thailand Development Research Institute (TDRI) บริษัท สคูลดิโอ จำกัด และ Eureka Global จัดทำคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” โดยนำศาสตร์ของการคิดเชิงออกเเบบ เเละการคิดเชิงระบบมาร่วมสร้างต้นเเบบบนพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยา พร้อมคณะที่ปรึกษารวบรวมองค์ความรู้ กลั่นกรอง เเล้วนำข้อมูลมาสื่อสารโดยเน้นการใช้ชีวิตจริง นำโดย นพ.คำนวน อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะเเพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย และผู้เเทนหอการค้าไทย

“วิกฤตทำให้มีผลกระทบต่อคนไทยต้องปรับตัวท่ามกลางการระบาดอย่างมีหลักยึด ถูกบีบให้ต้องป้องกันตัวเองจากมาตรการทางกฎหมายไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างเคร่งครัด คู่มือฯ เป็นตัวช่วยหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซับซ้อนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนในแบบ "new normal" ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างเข้าใจง่าย มีตัวอย่างวิธีการป้องกันตนเองในแบบที่เรียกว่า เปิดเมืองให้ปลอดโรค อาทิ แบบ "เจ๊เจ้าของร้านต้องสู้ชีวิต" แนะนำตั้งแต่ก่อนลูกค้าเข้าร้าน-ระหว่างอยู่ในร้าน-ระหว่างการปรุงอาหาร-ระหว่างการซื้อ-ขาย-ระหว่างการคิดเงิน-หลังลูกค้าออกจากบ้าน แบบ "คุณกลัวเดินทาง" กับ "คุณพี่แท็กซี่” ที่แนะนำทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ตั้งแต่ก่อนลูกค้าขึ้นรถ จนถึงลูกค้าลงรถ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจหรือองค์กรของตนได้” นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวต่อว่า คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” นำเสนอแนวทางป้องกันตนเองให้ห่างจากโรค วิธีการดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการของคนที่เสี่ยงเป็นมนุษย์โควิด ในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 34 หน้า มีภาพประกอบทุกขั้นตอนทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย สสส. จึงหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ได้ที่นี่