ย้ำ! ต่างชาติเข้าไทยต้องชำระค่าใช้จ่ายกักตัว Alternative state quarantine

Sun, 2020-08-09 21:08 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรคเผยต่างชาติเข้าไทยมีแนวทางควบคุม ต้องปฏิบัติ 3 ข้อหลัก พร้อมทั้งต้องออกค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวเอง 14 วัน ยังสถานที่กักตัวทางเลือก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนั้น ปัจจุบันทาง ศบค.มีข้อกำหนดคำสั่งของศบค.ในการขยายกลุ่มผ่อนปรนให้ต่างชาติเข้ามาได้โดยไม่ได้จำกัดจำนวน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่จะมีการกำหนดและควบคุมอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในอัลเทอร์เนทีฟ สเตทควอรันทีน (Alternative state quarantine) นั่นเท่ากับว่าการที่จะเข้ามาได้ต้องมีโรงแรมรองรับในการกักตัว ซึ่งส่วนนี้ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 2.เที่ยวบินที่จะมายังประเทศไทย ขณะนี้ก็มีจำกัดจึงถือเป็นตัวจำกัดเรื่องอัตราการเข้ามาประเทศอยู่แล้ว และ3.ต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ก.พ.ท.)

“ปัจจุบัน Alternative state quarantine มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยทุกแห่งจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามากักตัว ดังนั้นการเข้ามาของชาวต่างชาติ เช่น กลุ่มครูในโรงเรียนนานาชาติ หรือกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น จึงไม่ได้มีการจำกัดจำนวนชาวต่างชาติแบบตายตัว แต่ทุกคนที่เข้ามาย้ำว่าต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และพักในAlternative state quarantine ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องออกเอง” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

ข้อแตกต่างระหว่าง State quarantine และ Alternative state quarantine

Add new comment