ครม.มีมติตั้ง 'หมอเกียรติภูมิ' นั่งปลัด สธ.มีผล 1 ต.ค. พร้อมเปิดประวัติจิตแพทย์เชี่ยวชาญ

Thu, 2020-08-13 11:47 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตาม 'อนุทิน' เสนอชื่อ 'นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต' นั่งปลัดสธ.แทน 'หมอสุขุม'ที่จะเกษียณอายุราชการ ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีการพิจารณาและเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 'ปลัดกระทรวงสาธารณสุข' คนใหม่แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.2563 นี้ โดยว่าที่ปลัด สธ.ที่จะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ต.ค.2563 นั้น คือ 'นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต' ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า จริงๆแล้วทุกคนที่เป็นแคนดิเดตก่อนหน้านี้มีคุณสมบัติพร้อม แต่ต้องเลือกหลายปัจจัยและเหมาะสมที่สุด ซึ่งเข้าใจว่าเลือกยาก แต่สำหรับนพ.เกียรติภูมิ ก็เป็นผู้มีความสามารถอีกท่าน น่าจะมาแล้ว ช่วยประสาน สร้างความมั่นใจในการทำงานสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นได้ เพราะจากบุคลิกง่ายๆ เข้าถึงได้ ใช้คนเป็น น่าจะลดความขัดแย้ง และให้กระทรวงเดินหน้าต่อไป

 

สำหรับประวัติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2505

 ประวัติการศึกษา 

-จบคณะแพทย์ศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 

-วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี2533  

-ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533

- Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน

ประเทศอังกฤษ ปี 2538

- หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540

- นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548 - นักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2) รุ่นที่ 1 ปี 2552

- Senior Executive Programme ณ London Business School

ประเทศอังกฤษ ปี 2552

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 55)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2556

- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562 

- นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

- นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลนิติจิตเวช

- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2538-2539

- ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539-2540

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิติจิตเวช ปี 2540-2545

- ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2545-2547

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2547-2551

- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2556

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559

- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

- อธิบดีกรมสุขภาพจิต 1 ตุลาคม 2561 – ถึงปัจจุบัน

Add new comment