“รมช.สาธิต” มอบ อสม. แนะข้อมูลสิทธิสวัสดิการพื้นฐานแก่ประชาชน

Sun, 2020-08-16 15:47 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ อสม. นำข้อมูลสิทธิพื้นฐานระบบสวัสดิการสังคม เผยแพร่ให้คนในชุมชนรับทราบ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมชื่นชมอสม.มีส่วนคุมระบาดโควิด-19 ย้ำรบ.ดูแลเต็มที่ ไม่ลืมกัน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง สวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อเร็วๆนี้ ที่จ.สมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน

นายสาธิต กล่าวว่า คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้รวบรวมข้อมูลสิทธิพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคมของประเทศ จัดทำเป็นคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับทราบถึงสวัสดิการที่คนไทยทุกคนได้รับจากภาครัฐ โดยได้มอบให้ อสม. นำความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ นำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนรับทราบ ทั้งนี้ สิทธิพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย สวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและครอบครัว ,ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย และด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส

“ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เสนอเป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ย. 2563 เป็นผลมาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ทุ่มเท เสียสละในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา แล้วหลังจากนั้นจะดูสถานการณ์โควิด 19 อีกครั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้บอกว่า ถ้ายังมีโควิด 19 อยู่ก็ต้องดูแล อสม.กันต่อไป ไม่ลืมอยู่แล้ว” นายสาธิต กล่าว และว่า ต้องขอชื่นชม เจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น ตรวจคัดกรองระดับหมู่บ้าน ติดตามหาข่าวผู้มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังหรือกักตัว และให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศ ซึ่งผลงานเป็นที่น่าชื่นชมจนทั่วโลกยอมรับ

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจข้อมูลพื้นฐานระบบสวัสดิการสังคมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ : www.parliament.go.th เฟซบุ๊ก: @welfarecommitteeTH และอีเมล : swommittee@gmail.com

Add new comment