ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ขึ้นทะเบียน “คลินิกเอกชน” ระบบบัตรทอง ร่วมหน่วยบริการเครือข่ายปฐมภูมิพื้นที่ กทม.  ล่าสุด 4 ธ.ค. ขึ้นทะเบียนคลินิกเอกชนเพิ่มเติม 7 แห่ง พร้อมจัดสรรประชากรลงทะเบียนหน่วยบริการประจำเพิ่ม 5.6 หมื่นคน รวมคลินิกเอกชนขึ้นทะเบียน 34 แห่ง ครอบคลุมดูแลประชากรใน กทม. แล้ว 2.66 แสนคน 

 

    นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญชวนคลินิกเอกชนในพื้นที่ กทม. สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับกระทบจากกรณีที่ สปสช. ได้ยกเลิกสัญญากับคลินิกเอกชนที่เบิกจ่ายค่าบริการไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันเพื่อดำเนินการจัดบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ “รักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” หนึ่งในนโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ ที่นำร่องในพื้นที่ กทม. เป็นการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น ในการเข้ารับบริการที่คลินิกเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

 

    ทั้งนี้ตามที่ สปสช. ได้เปิดรับสมัครคลินิกใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เพื่อจัดสรรประชากรให้เข้าไปอยู่ในความดูแลของคลินิกที่ผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ที่ผ่านมามีคลินิกเอกชนทยอยสมัครและได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการบัตรทองแล้ว และร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 สปสช. ได้ขึ้นทะเบียนคลินิกเอกชนเพื่อร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทอง 9 แห่ง พร้อมกับลงทะเบียนหน่วยบริการประจำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้คลินิก 8,000 คนต่อ 1 คลินิก สามารถรองรับดูแลประชาชน 70,000 คน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 สปสช. ขึ้นทะเบียนคลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทองเพิ่มอีก 18 แห่ง รองรับดูแลประชากรได้อีกประมาณ 144,000 คน

    ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา สปสช. ขึ้นทะเบียนคลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการบัตรทองอีก 7 แห่ง รองรับดูแลประชากรเพิ่มเติมอีก 56,00 คน ทั้งนี้เมื่อรวมกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนและรับจัดสรรประชากรในการดูแลไปแล้วก่อนหน้านี้ ทำให้ขณะนี้มีคลินิกเข้าร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 34 แห่ง รองรับประชากรประมาณ 266,000 ราย

    “ขณะนี้ยังมีคลินิกที่สมัครเข้าร่วมให้บริการและอยู่ระหว่างการตรวจประเมินอีกหลายแห่ง คาดว่าอาจได้ถึงกว่า 200 แห่งภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้สิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทะเบียนกับคลินิกทั้ง 34 แห่งนี้ สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ขอความกรุณารอการแจ้งจาก สปสช. ต่อไป โดยระหว่างนี้ยังสามารถไปใช้บริการ ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ที่ไหนก็ได้ รวมทั้งคลินิก 34 แห่งที่ขึ้นทะเบียนใหม่นี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

    อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบหน่วยบริการประจำของตนได้จากเว็บไซต์ของ สปสช. http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml หรือแอปพลิเคชัน สปสช. ตลอดจน Line official Account ของ สปสช.เขต 13 กทม. @UCBKKสร้างสุข

สำหรับคลินิกเอกชน 7 แห่งในพื้นที่ กทม. ที่ สปสช. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการบัตรทองเพิ่มเติม เพื่อร่วมเป็นหน่วยบริการเครือข่าย มีดังนี้