ชวนร่วมงานบรรยายข้อควรรู้ของแพทย์ กรณีพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Sat, 2021-01-16 13:03 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

แพทยสภาเชิญชวนสมาชิกแพทยสภา รับฟังบรรยายพิเศษข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2 ) ในวันที่ 21 ม.ค.นี้

เฟซบุ๊กแพทยสภา เชิญชวนร่วมงานการบรรยายพิเศษของแพทยสภา เรื่อง ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2 ) "Personal Data Protection Act #2" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ และ ทาง zoom (จำกัด 300 ท่าน) โดยการลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

.

https://forms.gle/iVPVWv5Dpi3s7uZw8

.

วิทยากร

1.นางอรดี พันธุมโกมล ว่องสาโรจน์ Senior Associate, บริษัท ติลิกีแอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.นายพีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

4.นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

.

https://forms.gle/iVPVWv5Dpi3s7uZw8

.

(รับฟังบรรยายทางด้วยโปรแกรม zoom และจำนวนจำกัดไม่เกิน 300 ท่าน )

หมายเหตุ : เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะมีลิ้งค์ส่งให้เมื่อใกล้วันงาน

Add new comment