ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากที่มีการแชร์ภาพในช่วงเช้าวันนี้ว่ามีจำนวนประชาชนมารอฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ที่สถานีกลางบางซื่อนั้น ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ และเพื่อมิให้เกิดปัญหาความแออัด และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อทราบเรื่อง จึงเร่งแก้ไขในทันทีโดยจะปรับการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครฯ ได้เปิดให้บริการอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  จะเป็นการสะดวก ใกล้บ้าน และมีจำนวนผู้มารับบริการน้อยกว่า 

อย่างไรก็ตาม หากท่านยังมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการที่สถานีกลางบางซื่อ ขอให้ท่านมาตามเวลาเปิดของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00 น. และหากสามารถจัดสรรเวลาได้ แนะนำให้ท่านมาใช้บริการช่วงบ่ายซึ่งมีผู้มารับบริการน้อยกว่า

2. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จะต้องจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนจึงค่อยเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน ขอความร่วมมือให้ท่านมารับบริการตรงตามเวลานัด และสามารถใช้ application วัคซีนบางซื่อ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมสามารถที่จะรับใบคัดกรอง/ใบยินยอม เพื่อเข้าสู่จุดบริการฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานอีกต่อไป

3. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับการให้บริการวัคซีน สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป ที่จะเข้ามารับวัคซีนรูปแบบ On-site กำหนดให้เป็นช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 13.00 น. - 17.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเช้า และเปิดโอกาสให้บริการผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และขอย้ำว่า “ไม่มีบริการฉีดวัคซีนให้ผู้ติดตาม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการวัคซีน COVID-19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

4. สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และมีสุขภาพแข็งแรง สามารถข้ามขั้นตอนการวัดความดันโลหิตได้โดยสมัครใจ เพื่อลดความแออัดบริเวณตรงจุดนี้ และเพื่อให้สามารถเข้ารับบริการในการลงทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น

5. การให้บริการฉีดวัคซีนนี้ สำหรับบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้  

  • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
  • ผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  • ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้มี 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ