ก.คลังชี้ งบเบิกจ่าย “เงินเพิ่มพิเศษโควิด” 7 เดือน พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราวใช้เงินบำรุง

Tue, 2021-11-23 12:35 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงการคลังเห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย “เงินเพิ่มพิเศษ” ค่าเสี่ยงภัยโควิด 7 เดือน (มี.ค.- ก.ย.63) อัตราปฏิบัติงานโดยตรง 1,500 บาท และปฏิบัติงานสนับสนุน 1,000 บาท โดยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำฯ ใช้เงินงบประมาณปี 64 ส่วนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ใช้เงินบำรุง

ตามที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข เตรียมรวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานโควิดรับผลกระทบไม่ได้ “เงินเพิ่มพิเศษ” 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63) อัตราละ 1 พัน และ 1.5 พันบาท บางพื้นที่ไม่ได้ บางพื้นที่ได้ไม่ครบ โดยเตรียมเสนอขอความช่วยเหลือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนั้น

 

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า สำหรับระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 7 เดือน ได้แบ่งเป็นการเบิกจ่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โดยที่ผ่านมามีหนังสือจากกระทรวงการคลังถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19 สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่ายสำหรับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าว

(ข่าวเกี่ยวข้อง :ก.คลังส่งหนังสือถึง สธ. อนุมัติให้ใช้งบปี 64 เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ)

 

ส่วนกรณีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ โดยหลักการควรใช้จ่ายจากเงินบำรุง แต่กระทรวงสาธารณสุข ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเรื่องนี้

ความคืบหน้าล่าสุดได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในส่วนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โดยเป็นหนังสือจาก น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอตกลงการจ่ายเงินบำรุงในกรณีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

โดยเนื้อหาสำคัญอ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดจำนวน 2 กลุ่ม ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ซึ่งกลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง กำหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,500 บาท กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน กำหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563

ทั้งนี้ โดยสรุป ใจความสำคัญกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจากเงินบำรุงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินเพิ่มในส่วนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการจ่ายด้วยเงินบำรุง

กล่าวคือ การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษครั้งนี้ ในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว นำเงินบำรุงในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 7 เดือน

ข่าวเกี่ยวข้อง : สธ.วุ่น! บุคลากรกว่า 200 คน ร้องไม่ได้ความเป็นธรรม “เงินเพิ่มพิเศษเสี่ยงภัยโควิด” - ปรับขั้นเงินเดือน 1%

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม