ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ห่วงกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นวิชาชีพเฉพาะล่าช้า อาจกระทบการถ่ายโอนรพ.สต.ไปท้องถิ่น เพราะภารกิจต้องเป็นวิชาชีพดำเนินการ เว้นแต่เดิมมีก.สธ. -สสจ. กำกับดูแล ไม่แน่ใจท้องถิ่นมีการดำเนินการอย่างไร พร้อมขอสภาฯ - อ.ก.พ.สธ.เร่งรัดช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุข

จากกรณีผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดกําหนดตําแหน่ง "นักสาธารณสุข" เป็นตําแหน่งประเภท “วิชาชีพเฉพาะ” ให้แก่ "ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" โดยมีนพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง เป็นผู้รับเรื่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 นายอเนก ทับทิม เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า หลังจากมีการขับเคลื่อนเรื่องการกำหนดตำแหน่งให้แก่นักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้แก่ “ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ที่เรียกว่า พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้มีการพิจารณาและผ่านคณะทำงานพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจสายงานวิชาการสาธารณสุข ที่มี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นประธาน ซึ่งได้มีการพิจารณาและเห็นชอบไปแล้ว และนำเรื่องเข้าสู่การประชุมของ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แต่ปรากฎว่า ได้มีการสอบทางทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข ได้คำตอบว่า ต้องรอการสอบถามข้อเห็นจาก อ.ก.พ.จากแต่ละกรม ของกระทรวงฯ ก่อน

แฟ้มภาพ

“กลายเป็นว่า การขับเคลื่อนเรื่องนี้หลายปีที่ผ่านมา แม้จะผ่านคณะทำงานชุดดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อเข้า อ.ก.พ.กระทรวงฯ กลับต้องรอ อ.ก.พ. ทุกกรมอีก ทั้งๆที่อธิบดีทุกกรมอยู่ใน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวันนี้ (14 ก.พ.) แทนที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ จึงต้องเลื่อนออกไป เท่าที่ทราบจะมีการประชุมอีกครั้งเดือน มี.ค.2565” นายอเนก กล่าว

นายอเนก กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสภาฯ จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยเร่งรัดเรื่องนี้ โดยมี นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับเรื่อง และจะมีการตั้งกระทู้ถามในสภา ซึ่งก็ต้องรอขั้นตอนต่อไป ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรอเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ยังไม่กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข ให้เป็นวิชาชีพเฉพาะ จะมีผลต่อการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นหรือไม่ นายอเนก กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า มีผล เนื่องจากในส่วนนักสาธารณสุข ที่ต้องทำเรื่องการบำบัดโรค ตรวจโรคเบื้องต้น หรือการจ่ายยาเบื้องต้นจำเป็นต้องให้วิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งหากอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ก็ยังเป็นการดำเนินการตามกรอบภารกิจ มีกฎกระทรวงฯ ของกระทรวงสาธารณสุข มีนายแพทย์สาธารณสุข(นพ.สสจ.) คอยกำกับดูแล แต่หากไปท้องถิ่นแล้ว และยังไม่มีการกำหนดตำแหน่ง ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจ