ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กินแล้วนอนบ่อย ๆ ทำซ้ำพฤติกรรมเดิม เสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหาร

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ แพทยสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็ง กล่าวกับ Hfocus ว่า ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนนอน เพราะพฤติกรรมกินแล้วนอนทันที อาจส่งผลให้เกิดกรดไหลย้อน ส่งผลให้เจ็บคอ เสียงแหบ หากเกิดกรดไหลย้อนบ่อยบริเวณหลอดอาหาร อาจเสี่ยงต่อมะเร็งที่หลอดอาหารส่วนปลายได้

"พฤติกรรมกินแล้วนอนทันที ไม่ควรทำ ควรเดินย่อย ไม่ควรเอนนอน เพราะจะเกิดกรดไหลย้อน และหากทำบ่อย ๆ อาจเกิดอันตรายได้" นพ.ภาสกร ย้ำ