ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 เงินเสี่ยงภัยโควิด19 บุคลากรสาธารณสุขต้องรอสำนักงบประมาณเสนอ ครม. ส่วนหนังสือ สธ.ล่าสุดไม่ใช่ค่าเสี่ยงภัย แต่เป็นเงินเพิ่มพิเศษ..เห็นชอบหน่วยงานสังกัดเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษจากเงินบำรุงให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว  

 

กลายเป็นข้อถกเถียงว่าสรุปแล้ว เงินค่าเสี่ยงภัยโควิด19 มีการจัดสรรอย่างไร ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฝ่ายวิชาชีพ และฝ่ายสนับสนุนต้องมีการจัดสรรอย่างไรนั้น.. เนื่องจากผ่านมาหลายเดือนยังมีหลายส่วนยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

 

บุคลากรที่จะได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด19

เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิด19 มีหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาล หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลและจัดทำลิสต์รายชื่อแต่ละบุคคล ทั้งฝ่ายวิชาชีพและสายสนับสนุน รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภายนอกสังกัดทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนองบประมาณกลางปี 2566 จำนวน 7,181 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิดแก่สายวิชาชีพ และสายสนับสนุน ทั้งในสังกัด นอกสังกัด และภาคเอกชน โดยต้องรอสำนักงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งรอลุ้นว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 14 มีนาคมนี้หรือไม่ หรือต้องรอการประชุม ครม.ครั้งต่อไป

 

 

 

 

กรณีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานโควิดที่ได้รับ 7 เดือนในอัตราปฏิบัติงานโดยตรง 1,500 บาท และปฏิบัติงานสนับสนุน 1,000 บาท แบ่งการจ่ายด้วยเงิน 2 ประเภท คือ เงินบำรุง และเงินงบประมาณนั้น

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ก.คลังชี้ งบเบิกจ่าย “เงินเพิ่มพิเศษโควิด” 7 เดือน พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราวใช้เงินบำรุง)

 

ล่าสุดมีหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม) ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว โดยเป็นหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ

ใจความสำคัญคือ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจากเงินบำรุงของหน่วยงานในสังกัด สธ. ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด กระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการจ่ายตามที่ขอทำความตกลงแล้ว ขอให้ผู้ตรวจฯ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวจากผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด จากเงินบำรุงของหน่วยงาน   

ส่วนการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง