ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึงนายกฯ  ที่ทำเนียบรัฐบาล หวังร้องขอความเป็นธรรมในสายงาน 4 ประเด็น เช่น กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข  บรรจุโควิดรอบ 2 ฯลฯ  ส่วนภูมิภาคเข้ายื่นร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) และดร. กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง  ตัวแทนชมรมฯ เดินทางยื่นหนังสือถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ให้นักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตู้ปณ . 1111 ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องดังกล่าว

นายริซกี กล่าวว่า สำหรับการยื่นหนังสือร้องถึงนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อต้องการขอความเป็นธรรมให้แก่นักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ  ใน 4 ประเด็น ดังนี้

1.เร่งรัดแก้ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุข เป็นวิชาชีพเฉพาะ

 

2.เร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการให้ชำนาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

 มีการเลือกปฏิบัติโดยการให้เฉพาะสายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล แต่ไม่มีการให้ชำนาญการพิเศษในสายงานนักวิชาการสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบและบางคนได้รับความไม่เป็นธรรม ด้วยการถูกให้ลงจากตำแหน่ง เมื่อมีการให้ชำนาญการพิเศษแก่ลูกน้องในสายงานอื่นแทน

 

3.เร่งรัดการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานโควิด รอบ 2

 

4.เร่งรัด การปรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่มีใบประกอบวิชาชีพ สู่ตำแหน่งสายวิชาการ

 

นอกจากนี้ นักวิชาการสาธารณสุขในหลายจังหวัดยังมีการเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ อย่างการติดป้ายเรียกร้องในพื้นที่ของตน อาทิ กาญจนบุรี ราชบุรี พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปัตตานี สตูล ชุมพร นราธิวาส อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บึงกาฬ   ภูเก็ต เป็นต้น ขณะเดียวกันมีบางส่วนเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัดเช่นกัน