ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.รับทราบผลการพิจารณากรณีกรรมาธิการฯ วุฒิสภาเสนอให้ตั้งหน่วยงานดูแลนโยบายทันตกรรม ด้าน กระทรวงสาธารณสุขเผยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาตั้ง “กรมทันตกรรมสุขภาพ” ยกระดับการเข้าถึงบริการ ชูนโยบายรพ.ทันตกรรม  

 

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม น.ส.ไตรศลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)   ได้รับทราบผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเร่งรัดปฏิรูประบบทันตกรรมสาธารณสุขไทยและการเข้าถึงทันตกรรมของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา และให้แจ้งผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องนี้ ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา เผยทันตสาธารณสุขใน สธ. ยังขาดหน่วยงานหลักกำหนดนโยบาย

 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าปัจจุบันงานด้านทันตสาธารณสุขไทยในกระทรวงสาธารณสุข ยังขาดหน่วยงานหลักในการกำหนดนนโยบาย การรักษาด้านทันตกรรม หน่วยงานด้านบุคลากรทั้งระบบ การจัดการทรัพยากร งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ หน่วยงานด้านสารสนเทศด้านทันตกรรมระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยทันตกรรม หน่วยงานทันตกรรมในระดับปฐมภูมิ  ทำให้งานยุทธศาสตร์ นโยบายทันตกรรมระดับประเทศไม่สามารถเกิดขึ้นได้

 

เสนอตั้ง “กรมทันตสุขภาพ” แบ่งออกเป็น 6 กอง
 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปฏิรูประบบงานให้ต่อสถานการณ์ปัญหาด้านทันตกรรมของประชาชน จึงเสนอให้ตั้ง "กรมทันตสุขภาพ" แบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 กอง ได้แก่ กองสนับสนุนส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพ, กองพัฒนาบริการรักษาทันตกรรมสุขภาพ, กองพัฒนาส่งเสริมคุณภาพบุคลากร, กองบริหารอำนวยการด้านทันตกรรมสุขภาพ, กองเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยด้านทันตกรรม และ กองทันตกรรมสาธารณสุขและปฐมภูมิ
 

สธ.เห็นพ้องอยู่ระหว่างศึกษาตั้ง “กรมทันตกรรมสุขภาพ”

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาตั้งกรมทันตกรรมสุขภาพตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 50 และตามหลักการและแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในสังกัดที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out) โดยได้พิจารณาเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทย

 

สธ.ชูนโยบาย “รพ.ทันตกรรม”

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมคือ นโยบาย 1 ทันตแพทย์ 1 ยูนิตทำฟัน 1 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการ ให้กำหนดเป้าหมายคือทุกกลุ่มวัยไม่มีฟันผุ หรือฟันดีไม่มีผุ และให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายนี้ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากภายในปีงบประมาณ 2566

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

-สธ.ตั้ง 'รพ.ทันตกรรม' ปี 66 มี 39 แห่ง พร้อมผลิตบุคลากรเพิ่ม!  หารือสปสช.แยกงบออกจากเหมาจ่าย

- สธ. เผยวิธีดึง ทันตแพทย์ อยู่ในระบบหลังลาออก! ตั้ง รพ.ทันตกรรม เปิดโอกาสขึ้นซี 9 อนาคตอาจแยกเป็นกรม