ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับหนังสือแถลงการณ์จากเครือข่ายเยาวชนสุขภาวะวัยรุ่นกรุงเทพฯ และองค์การแพธ สนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขระเบียบและนโยบายเพื่อให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับการตรวจเลือดโดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556