ประดิษฐ สินธวณรงค์

 • เครือข่ายเอดส์หวั่น อภ.ทำยาขาดตลาด กระทบผู้ป่วย หลังไม่ส่งยาให้ สปสช. ตามกำหนด คาดสิ้นปีถูกปรับมากกว่า 100 ล้านบาท ด้าน 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพเล็งยื่น คสช.ปฏิรูปฟื้นฟู อภ. ล้างการครอบงำเด็กนักการเมือง พร้อมจี้สั่ง DSI สอบ “พิพัฒน์ - ปลัด สธ.- ผอ.อภ.” บริหารงานไร้ประสิทธิภาพ แสวงหาประโยชน์
  2014-07-10 10:47
 • กรณีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกระเบียบการเบิกจ่ายยาในกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic) จะบวกกำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา ส่วนการสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปนั้น
  2013-12-18 07:29
 • ความขัดแย้งภายในกระทรวงสาธารณสุขนับวันจะยิ่งบานปลายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่เว้นแม้แต่การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในช่วงเกิดวิกฤตสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาล ซึ่งได้ปรากฏภาพความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงอย่างชัดเจน
  2013-12-17 09:12
 • รมว.สธ.แจงความเข้าใจสมาพันธรัฐสวิสเกี่ยวกับการใช้ยาและการเบิกจ่ายยา ยืนยันระบบยาของประเทศไทยโปร่งใส รัฐบาลไม่ได้ห้ามโรงพยาบาลใช้ยาต้นแบบเพียงแต่มีนโยบายให้ใช้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งเกณฑ์การจดทะเบียนยาตามกฎหมายไทย มีผลคุ้มครองสิทธิบัตร 20 ปี
  2013-11-24 10:58
 • เมื่อวันที่ 14 พ.ย.56 ชมรมแพทย์ชนบท นำโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีประดิษฐ์ หยุดเล่นปาหี่งบแสนล้านเมกะโปรเจกของระบบสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้
  2013-11-14 17:45
 • สธ.ดัน เมกะโปรเจ็กต์ 1 แสนล้านบาท พัฒนาระบบสาธารณสุขทั่ว ปท.ด้วย 12 เขตบริการสุขภาพ ดึงมหาวิทยาลัยร่วมจัดตั้ง"ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง" คาดเริ่มแผนปี 2558
  2013-11-14 11:25
 • แต่ไม่ว่าจะกี่ผลงานโบดำที่ออกมา จะกี่ความแตกแยกและรอยร้าวใน สธ.คนยังยอมรับว่ามีความตั้งใจดี แต่มองเป้าหมายไม่ขาด ซ้ำยังมีวิธีการบริหารที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดจึงกำลังพากันลงเหว และดับฝันแผนลดความเหลื่อมล้ำของเพื่อไทยที่หวังจะสร้างชื่อเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุขอีกครั้งในยุคผู้น้องอย่างยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  2013-10-30 13:41
 • หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย - เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้ความสำคัญด้านสาธารณสุข 7 สาขาได้แก่ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมมาตรฐานอาหารและยา การแพทย์พื้นบ้าน การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคระบาดข้ามเขตแดนการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวประชากรแนวชายแดน  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพ.ศ.
  2013-09-25 08:00
 • สธ. หวั่นภาวะฝนกรดกระทบสุขภาพ แนะพื้นที่เสี่ยงใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เลี่ยงเก็บน้ำฝนหากจำเป็นควรทำความสะอาดหลังคา รางรับน้ำฝน และภาชนะเก็บน้ำให้พร้อมใช้งาน ลดปัญหาสารปนเปื้อนในอากาศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
  2013-09-17 16:19
 • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติของไทย พ.ศ.2555-2559มุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ประการ ภายในปี 2559 คือ1.ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการปรับใช้คัมภีร์วิถีเพศเพื่อเสริมศักยภาพ และสร้างสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชุมชน ให้สามารถปรับแก้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และใช้บริการสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ดังกล
  2013-09-13 14:22
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ -กว่า 800 ชีวิต ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น้ำตาตกใน ความกลัวเข้าปกคลุมทั่วทุกหัวระแหง ความหวาดระแวงเสริมแรงให้พนักงานอยู่ในอาการวิตกจริต จดหมายร้องเรียนพฤติกรรมอันมิชอบของผู้บริหารระดับสูงมีขึ้นหลายสิบฉบับ อาทิ มีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดตามตลอดการนำสุภาพสตรีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาในองค์กรใช้อำนาจสั่งการแทนจนเจ้าหน้าที่ต่างอึดอัด การเบิกเงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ให้กับคนใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ
  2013-09-11 10:18
 • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับ นายเคอิโงะ มะซึยะ (Mr.Keigo Masuya) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้าคารวะพร้อมเยี่ยมชมและใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี ที่ทำเนียบรัฐบาล 
  2013-09-06 16:02

Pages