ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบรางวัลรางวัลพิเศษของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO Director-General’s Special Recognition Award)   เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 โดยมี ดร.โยนัส เทเก้น (Dr.Yonas Tegen) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเป็นผู้ส่งมอบในนามองค์การอนามัยโลก โดยรางวัลนี้องค์การอนามัยโลกจะมอบให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบระดับโลก ซึ่งในปีนี้ทั่วโลกมีผู้ได้รับเพียง 2 รางวัลคือ จากประเทศไทย และประเทศคองโก ที่ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556