ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง  อาทิ โรคไต โรคมะเร็ง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ รวมทั้งตัวแทนศูนย์ประสานงานสุขภาพภาคประชาชน เขตกทม. กว่า  30 คน เดินทางมารวมตัวบริเวณหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ศูนย์ราชการฯ นำโดย นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์  และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.) สัดส่วนภาคประชาชน เพื่อร่วมแสดงพลังร้องขอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ปฏิรูประบบสุขภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากประชาชน อย่าหลงชื่อแนวทางการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ที่ถอยหลังเข้าคลอง และส่งผลเสียต่อประชาชน และเรียกร้อง