ภาคประชาชน

 • สรรพากรรีดภาษีภาคประชาชน พบหลายแห่งเตรียมล้มละลายหลังโดนแจ้งภาษีอ่วมหลักล้าน ร้องกระทรวงคลังเร่งหาทางออก หยุดภาษีไม่เป็นธรรม ตีความเยี่ยงธุรกิจ ยืนยันไม่มีกำไรจากโครงการช่วยเหลือสังคม
  2019-03-22 23:34
 • เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) เป็นระบบที่มีจุดเริ่มต้นจากการผลักดันโดยภาคประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบทั้งการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในระดับต่างๆ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง หรือแม้แต่การออกมาเคลื่อนไหวปกป้องเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามากระทบ
  2018-11-26 12:53
 • ภาคประชาชนขอนแก่น 15 เครือข่ายออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ รมว.สธ.ยุติกระบวนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ชี้มีหลายมาตราลิดรอนสิทธิของประชาชนที่จะได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน
  2017-05-20 12:16
 • อดีตบอร์ด สปสช. ค้านข้อเสนอเพิ่มสัดส่วนผู้แทน รพ./ผู้แทนวิชาชีพ บอร์ด สปสช. หวั่นทำบอร์ดขาดสมดุล แถมมุ่งปกป้องผลประโยชน์ รพ.และวิชาชีพ แทนปกป้องประโยชน์ประชาชน 48 ล้านคน พร้อมเสนอเพิ่มสัดส่วนภาคประชาชนเพื่อสนับสนุน บอร์ด สปสช.ทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนซื้อบริการ
  2016-07-24 21:48
 • สปสช.ร่วมมือกับเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 148 แห่ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วยประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ การใช้บริการที่ รพ. เดินหน้า 3 ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิรับบริการ สู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมยกระดับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 94 แห่ง
  2016-01-20 15:50
 • ,
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง  อาทิ โรคไต โรคมะเร็ง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ รวมทั้งตัวแทนศูนย์ประสานงานสุขภาพภาคประชาชน เขตกทม.
  2014-07-31 16:15
 • "ในระบบกลไกสุขภาพของไทยจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 4 ฝ่าย คือ สปสช.  สธ.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ หรือจะให้ฝ่ายสธ.มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้" จากคำกล่าวของ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ได้แสดงทัศนะคติในเรื่องของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยที่จะทำให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
  2014-06-01 10:00
 • "ในอดีตการทำงานของภาคประชาคมกับภาครัฐ เรามีเป้าหมายเดียวกัน แต่เดินเป็นเส้นขนาน เจอกันคนละครึ่งทาง แล้วเดินไปด้วยกัน สุดท้ายคนในพื้นที่ได้ประโยชน์" เสียงสะท้อนของ นางมยุเรศ แลวงค์นิล ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนลำปาง เอ่ยถึงการทำงานของสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ลำปางในวันนี้ 
  2014-05-10 11:06
 • , , , ,
    คำประกาศสืบสานปณิธาน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน  สร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน” ของเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  
  2013-03-07 16:28
 • เครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกับสปสช.จัดงาน หนึ่งทศวรรษการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 24-26 ต.ค.นี้ ที่มสธ. เพื่อจัดทำข้อเสนอพัฒนาการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพระบบเดียว ชี้ 10 ปีที่ผ่านมารัฐใช้เงินกับ 3 กองทุนสุขภาพไม่ถึง 4 % ของจีดีพี เป็นการใช้ภาษีรับผิดชอบต่อประชาชน หากจะมีการร่วมจ่ายได้ก็ต่อเมื่อรัฐจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ และจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและที่ดินให้มีประสิทธิภาพก่อน
  2012-10-21 11:05