คุมกำเนิด

 • กรมอนามัยผลักดันการคุมกำเนิด เร่งสร้างเกราะป้องกันวัยรุ่นวัยใส ใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรี ให้ทุกการเกิดของเด็กไทยมีคุณภาพ
  2019-09-29 14:16
 • อนุกรรมการมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต 7 ขอนแก่น แนะนำสูติแพทย์ให้ยืนยันการส่งตรวจชิ้นเนื้อหรือถ่ายภาพหลอดมดลูกที่มีไหมร้อยแสดงไว้ในเวชระเบียนหลังการทำหมันหญิงทุกครั้ง ตามมาตรฐานการผ่าตัดทำหมัน ป้องกันปัญหาทำหมันแล้วตั้งครรภ์ พร้อมระบุไม่ควรใช้คำว่า ทำหมันถาวร เพราะทางการแพทย์ไม่มีวิธีการใดคุมกำเนิดได้ 100% แต่ขอให้บอกผู้ที่มาคุมกำเนิดตามวิธีการคุมกำเนิดที่ใช้
  2019-09-01 12:09
 • แพทย์ชนบทอาวุโส สนับสนุนจ่ายชดเชยตาม ม.41 ให้ชาวบ้านที่ทำหมันถาวรแล้วกลับตั้งครรภ์ ระบุ วงเงิน 1 แสนบาทต่อรายสมเหตุสมผล ช่วยให้เด็กที่เกิดมาเติบโตเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติได้
  2018-02-23 12:31
 • ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ เปิดข้อมูลวิชาการยืนยันแม้ทำหมันแต่มีโอกาสท้อง ส่วนยาเม็ดคุมกำเนิดในทางทฤษฎีได้ผลเฉียบ แต่พบหลายปัจจัยที่กระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
  2018-02-18 17:16
 • สปสช.เปิดเวทีถกความเห็นต่างกรณีจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม.41 ไม่พิสูจน์ถูกผิดเพื่อมนุษยธรรม กรณีทำหมันแล้วท้อง เป็น “พยาธิสภาพ” หรือ “เหตุสุดวิสัย”ได้ข้อสรุป 4 ประเด็นความเห็นต่าง เตรียมเสนอบอร์ด สปสช. ตั้ง คกก.ร่วมหาข้อยุติ “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ” ชี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ไทยอยู่ที่ 0.2-2 รายต่อพันราย ผู้แทนแพทยสภา ย้ำหากให้เยียวยาได้ต้องแก้ กม.รองรับถูกต้อง ขณะที่ อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง ม.41 จ.ลำพูน หนุนจ่ายได้เพื่อช่วยเหลือค่าเลี้ยงลูก หลังทำหมันเพราะมีลูกพอแล้ว
  2018-02-12 16:03
 • โฆษกแพทยสภาชี้การจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีคุมกำเนิดชั่วคราว/ทำหมันแล้วท้องไม่น่าจะถูกต้อง ชี้เป็นการสร้างมาตรฐานว่าทำหมันแล้วท้องต้องได้เงิน เดือดร้อนโรงพยาบาลต้องจ่ายเงินชดเชยให้คนไข้ประกันสังคม-สวัสดิการข้าราชการด้วย หวั่นแพทย์อาจไม่กล้าทำหมันเพราะต่อให้ทำถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพก็เดือดร้อนต้องช่วยจ่ายเงินอยู่ดี
  2017-11-15 11:45
 • “กรมอนามัย” ชี้ คนไทยคุมกำเนิดครอบคลุม 80% แต่ยังพบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมอื้อ ผงะ! เกินครึ่งของคนทำแท้งอายุเกิน 25 ปี ด้าน “นายกสมาคมวางแผนครอบครัว”ระบุ วัยรุ่นชายเมินใช้ถุงยางอนามัย ย้ำเทคโนโลยีการคุมกำเนิดพัฒนาทุกด้าน การใช้ยาเม็ดมีความปลอดภัย-ลดกระทบสุขภาพได้
  2017-09-27 14:20
 • การจํากัดการเพิ่มขึ้นของประชากรผ่านการควบคุมระบบเจริญพันธุ์ของไทยเริ่มมีขึ้นในทศวรรษ 2480  สถานการณ์การคุมกำเนิดที่เริ่มเห็นในหมู่คนเมืองได้ขยายตัวออกไปในท้องถิ่นชนบท พร้อมกับการขยายตัวของทุนนิยมหรือระบบการผลิตเพื่อตลาด ใน “ยุคแห่งการพัฒนา” และการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของไทย โดยรัฐประกาศนโยบายวางแผนครอบครัวใน ปี พ.ศ. 2504 และมีนโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2513
  2017-05-06 00:54
 • นักวิชาการแนะภาครัฐ เอกชน คิดให้รอบด้านก่อนวางนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย เกรงซ้ำรอยนโยบายคุมกำเนิดจนอัตราการเกิดลดเหลือแต่คนชรา ชี้ขยายอายุเกษียณไม่ใช่ทางแก้ หวั่นลดโอกาสบัณฑิตจบใหม่
  2017-04-12 18:18
 • กรมอนามัย เผยหญิงไทยท้องไม่พร้อมส่งผลทำแท้งเนื่องจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว กว่าร้อยละ 60 ในจำนวนนี้ ร้อยละ 28.6 มีสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จับมือ สปสช.ทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ให้บริการยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัยในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่อยู่ในภาวะหลังคลอดหรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิดในทุกสิทธิสุขภาพ
  2017-02-26 21:33
 • วันคุมกำเนิดโลกปีนี้ (วันที่ 26 กันยายน) น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ประเทศไทยตื่นตัวมากขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย
  2016-09-17 23:09
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีเทคโนโลยีเพื่อยุติการตั้งครรภ์พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น มีเครื่องมือ ตัวยาใหม่ๆ ที่ใช้ง่าย ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การทำแท้งในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมยังคงเข้าไม่ถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย และอันตรายจากการทำแท้งที่ไม่ได้มาตรฐานนับเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ มีผู้หญิงที่ป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งผิดกฎหมายเข้ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหลายหมื่นคนต่อปี
  2015-10-28 19:57

Pages