ท้องเสีย

 • รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ แนะประชาชนระวังการรับประทานอาหาร ต้องปรุงสุก สดใหม่ ล้างมือก่อนรับประทานทุกคน เผยอาการทั้งรุนแรง และไม่รุนแรง
  2020-05-27 17:12
 • กพย. จับมือ สสส. รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี “เป็นหวัดเจ็บคอไม่ง้อยา” ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ
  2018-11-18 19:42
 • กรมควบคุมโรค จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า เผยโรคนี้ป่วยง่ายและในช่วงนี้มีแนวโน้มพบผู้ใหญ่ป่วยมากขึ้น พร้อมเดินหน้า 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ส่วนประชาชนป้องกันได้ด้วยการใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
  2018-01-11 14:38
 • สปสช.ร่วม “ขับเคลื่อนแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา” เผย หลังรุกนโยบายส่งเสริมใช้ยาสมเหตุผล พบอัตราใช้ยาปฏิชีวนะลดลงราวร้อยละ 10 ทั้งกลุ่มผู้ป่วยท้องร่วงเฉียบพลัน ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน พร้อมเดินหน้าเน้นสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิผล ระบุมูลค่ายาปฏิชีวนะระบบบัตรทองราว 700 ล้านบาท หากลดอัตราการใช้เหลือร้อยละ 20 ช่วยประหยัดค่ายาได้กว่า 400 ล้านบาท
  2017-12-03 11:56
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 2559 พบผู้ป่วยโรคอุจาระร่วงแล้ว กว่า 2.4 แสนคน โรคนี้พบได้บ่อยในช่วงอากาศร้อน สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด แนะเข้มมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และหากมีอาการท้องร่วง ท้องเสียให้เลือกดื่มเกลือแร่ ชนิด โอ-อาร์-เอส เพื่อทดแทนน้ำกับเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปจากอาการท้องเสีย หลีกเลี่ยงดื่มเกลือแร่สำหรับผู้เสียเหงื่อหรือ โอ-อาร์-ที เพราะจะทำให้ถ่ายเหลวเพิ่มขึ้น 
  2016-03-28 18:31
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : กรมควบคุมโรคเผยครั้งแรกของโลก เจออหิวาต์เทียมในเลือดไก่ ปกติพบในอาหารทะเล สอบสวนโรคเจอปนเปื้อน ทั้งขั้นตอนขนส่งเลือดต้ม ในโรงงานที่เป็นเลือดดิบ ระบุแช่เลือดมีเชื้ออ่อนๆ ในน้ำเกลือกระตุ้นเชื้อเพิ่มขึ้น ย้ำหากบริโภคควรปรุงสุก ให้ถูกวิธี ขณะที่กรมปศุสัตว์สั่งงดนำเลือดไก่ออกมาจำหน่ายเพื่อบริโภค รวมทั้งให้เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป แต่ยังไม่สั่งให้ปิดโรงงาน เตรียมแถลงชี้แจงวันนี้
  2015-01-15 08:52
 • คมชัดลึก - หลายคนคงเคยประสบกับเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆ ก็เกิดอาการ "อุจจาระร่วง" หรือที่มักเรียกกันว่า "ท้องร่วง" "ท้องเสีย" ขึ้นมาทันใด บางคนอาจมีอาการไม่มาก แต่บางคนอาจเป็นหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว โรคอุจจาระร่วง หรือ diarrhea หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวเกิน 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเหลวเป็นน้ำ 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกเลือด 1 ครั้งในหนึ่งวัน หรือมีอาการถ่ายเหลวผิดปกติหรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ เรามักพูดกันติดปากว่า ท้องร่วง ท้องเสีย ในบางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดบิดในท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน
  2014-01-23 14:54
 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวเรื่อง "การรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในเด็ก : Antibiotics Smart Use in Children (ASU KIDs )" เนื่องในวัน Antibiotic Awareness Day ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก สังกัดกรมการแพทย์ ได้ศึกษาวิจัยโดยติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ผู้ปกครองพามารักษาด้วยอาการไข้หวัด-เจ็บคอและท้องเสีย จำนวน 400 ราย เดือนสิงหาคม-15 พฤศจิกายน 2556 ตามอาการโดยไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วย ปรากฏว่า ผู้ป่วยเด็กมีอาการดีขึ้น ภายใ
  2013-11-19 11:19
 • หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ - จากแนวคิดจะยกเลิกใบกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ของหน่วยงานภาครัฐแต่ต้องมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุนถึงข้อดี-ข้อเสียที่ชัดเจนเสียก่อน รวมถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หากได้รับการสนับสนุนจริงจังก็สามารถผลักดันให้เป็นจริงได้
  2013-09-12 07:55