บทความ

 • Thailand is at a turning point in overhauling its health insurance scheme amid growing pressure from members of the Social Security Fund (SSF) who receive less benefits than that offered by other schemes. The objective of health insurance is to provide access to medical services when people are in need, and to prevent a financial crisis stemming from catastrophic illness.
  2012-04-30 11:27
 • เผยแพร่ครั้งแรก เอเอสทีวีผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันที่ 19-25 มีนาคม 2554 หน้าที่ 28 หมอไม่มีจรรยาบรรณ... รอรักษาช้า... ยาไม่ได้คุณภาพ... นี่คือภาพสะท้อนของปัญหาประกันสังคมไทยที่ผู้ประกันตนร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมกลุ่มชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนยืนยันสิทธิไม่เป็นธรรมร่วมกันหาทางออกที่ดีกว่า
  2012-04-30 11:18
 • ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จากการรักษาพยาบาลที่ไม่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 2 มาตรฐานในการรักษา  โดยผู้ประกันตนปฏิเสธการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในระบบสุขภาพ และพร้อมออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขระบบประกันสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2012-04-30 11:02
 • วัตถุประสงค์ของการมีหลักประกันสุขภาพ ก็เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เมื่อยามเจ็บป่วย และป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาระค่ารักษาพยาบาล
  2012-04-30 10:49

Pages