บริการสาธารณสุข

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยนโยบายจัดรูปแบบระบบบริการดูแลสุขภาพประชาชน 5 ด้าน รับมือความท้าทายในอนาคต ทั้งสังคมผู้สูงอายุ การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนแบบไร้รอยต่อ ความเป็นสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ
  2019-10-20 07:59
 • สระบุรีพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เผยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองราว 2,000 คน เข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูในช่วง 4-6 เดือนแรกของการเริ่มป่วยเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความพิการ เขตสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบ Intermediate Care เน้นฟื้นฟูในโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาลและในชุมชน
  2019-09-06 23:04
 • “หมอชาตรี” ประธานบอร์ดควบคุมคุณภาพฯ สปสช.สรุปผลงานรอบครึ่งวาระแรก ช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขสิทธิบัตรทอง พร้อมพัฒนางานคุ้มครองสิทธิ เผยรอบ 2 ปี มีเรื่องพิจารณาร่วม 50 เรื่อง จ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข 373 ล้านบาท เตรียมรุกงานต่อเนื่อง มุ่งสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยั่งยืน
  2017-12-18 13:36
 • หมอสุพรรณเสนอแนวทางบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์ หวังเชื่อมโยงและเห็นปัญหาที่แท้จริง ช่วยแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพทางการให้บริการต่อประชาชน
  2017-11-08 12:50
 • หากเรื่องใดเป็นภัยคุกคามสวัสดิภาพคนทำงาน จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเด็ดขาด อันไหนเกินศักยภาพ โปรดส่งต่อ ก่อนส่งทำให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ เขียนเวชระเบียนให้ละเอียด หากญาติหรือใครคุกคาม โปรดแจ้งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด
  2017-07-24 07:38
 • จะมีแนวทางใดที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขได้ร่วมกันเสนอแนวคิด 11 ข้อเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วโลก
  2017-07-23 19:31
 • สปสช.จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “ร่าง รธน.” ก่อนลงประชามติ กรธ.แจงชัด เนื้อหาไม่ล้มบัตรทอง แถมเป็น รธน.ฉบับแรกระบุถึง “ระบบหลักประกันสุขภาพ” ทั้งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเปิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ แนะเนื้อหาร่าง รธน.ต้องอ่านทั้งฉบับ มองแค่มาตราเดียวไม่ได้ 
  2016-08-05 14:52
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่นำเสนอประเด็นการตัดสินใจให้การรักษาโดยแพทย์กับความต้องการของผู้ป่วย โดย นพ.ธีระ ยกประเด็นที่พบจากงานวิจัยต่างประเทศ และได้มีข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยว่า “นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และครอบคลุม โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างอำนาจการตัดสินใจในการดูแลรักษาของแพทย์ และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์”
  2016-03-21 18:29
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : หลังหลุดพ้นจากนโยบายแบ่งแยกสีผิว ดูเหมือนว่าการปฏิวัติระบบสาธารณสุขของแอฟริกาใต้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยยกระดับสุขภาพของประชาชน เน้นไปที่ความเท่าเทียมและชดเชยให้แก่ผู้ที่เคยได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากนโยบายแบ่งแยกสีผิว โดยเฉพาะการดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก และบริการปฐมภูมิ โครงการก่อตั้งคลินิกสาธารณสุขมูลฐาน การขยายโครงการวัคซีนและโครงการรักษาโรคเอดส์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก กระนั้นนโยบายใหม่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพลิกฟื้นสถานภาพโดยรวมของระบบสาธารณสุขแอฟริกาใต้ ประเทศเศรษฐกิจระดับกลางที่มีผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขที่ย่ำแย่เมื่อเทียบกับระดับขนาดเศรษฐกิจที่ไล่เลี่ยกัน เช่น บราซิล 
  2015-10-29 09:51
 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศเปิดผลสำรวจบริการสาธารณสุข 174 ประเทศ พบประชากรเขตชนบททั่วโลก 56% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ขณะที่ประชากรในเขตเมืองที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพมี 22% สะท้อนช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท ส่วนทวีปแอฟริกามีประชากรถึง 83% ที่ขาดแคลนการดูแลด้านสาธารณสุข
  2015-04-28 11:21
 • บทความจาก อดีตกรรมการแพทย์สภา นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ที่ระบุว่า “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาในสนช. ถ้ามีการประกาศออกมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์มาก แพทย์หลายท่านคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีพอ ถ้าได้ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังจะพบว่าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายช่วยแพทย์ทุกมาตรา ร่าง พ.ร.บ.นี้จะช่วยคนไข้ที่เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาโดยไม่ต้องฟ้อง แพทย์ไม่ถูกพิสูจน์ความผิด มีกองทุนจ่ายแทนแพทย์ และมีการสะท้อนกลับให้ปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัย win-win ไม่ดีหรือครับ ใครช่วยตอบสิว่าไม่ดีตรงไหน เกิดผลร้ายต่อแพทย์ตรงไหน”
  2014-12-24 20:32
 • เสนอหนุน “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ฉบับ คปก.” หลังผ่านกระบวนการ 2 ปี เน้นรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ช่วยขยายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยทุกกองทุน ลดการการฟ้องร้อง แก้ปัญหาขัดแย้งหมอ-คนไข้ ยอมรับยังมีแพทย์ที่คัดค้าน ยัน คปก.ทำเต็มที่แล้ว แต่ให้ถูกใจคนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ พร้อมเตรียมเสนอ รมว.สธ.ใช้ร่างกฎหมาย คปก.เป็นร่างกฎหมายรัฐบาล เสนอ ครม.พิจารณาส่ง สนช.
  2014-12-22 16:21

Pages