บำนาญชราภาพ

 • สำนักงานประกันสังคมรับสมัคร'แรงงานนอกระบบ' เข้ามาตรา 40 เปิดทางเลือกที่ 3 ให้'ผู้สูงอายุ'รับเฉพาะ ประโยชน์กรณีชราภาพ เริ่ม 9 ธ.ค.นี้ คาดได้ไม่ต่ำกว่า 6 แสนคน
  2013-11-11 15:53
 • คมชัดลึก - นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเตรียมการแก้ปัญหาเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมจะติดลบในอนาคตเนื่องจากจ่ายเงินกรณีชราภาพ ว่า ปัจจุบันเงินกองทุนประกันสังคมมีอยู่กว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่ง พ.ศ.2557 สปส.เริ่มจ่ายเงิน บำนาญชราภาพเป็นปีแรก โดยประมาณการมีผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จชราภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 1.2 แสนคน ต้องจ่ายเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมออกไปกว่า 8,000 ล้านบาท และ พ.ศ.2587 หรืออีก 31 ปีข้างหน้า กองทุนชราภาพจะอยู่ในภาวะติดลบ
  2013-10-08 10:16
 • สปส.เผยผลศึกษา 6 แนวทางเบื้องต้นแก้กองทุนชราภาพของประกันสังคมติดลบใน 31 ปีข้างหน้า เหตุต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ ทั้งใช้วิธีเพิ่มอัตราเงินสมทบ-ขยายอายุเกษียณ-ปรับฐานคำนวณเงินบำนาญ หากทุกมาตรการผสมกันยืดอายุกองทุนได้ 73 ปี แจงยังไม่มีข้อยุติ ต้องหารือทุกฝ่าย ชงบอร์ด สปส.เคาะแล้วเสนอ ครม. เตรียมหารือกับสปสช.เรื่องโอนรักษาพยาบาลเร็วๆนี้
  2013-10-07 19:18
 • ระบบสวัสดิการสำคัญๆ นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงาน เป็นอีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-06-27 13:49
 • ทีดีอาร์ไอหวั่นยุบกอช. สร้างความเหลื่อมล้ำกองทุนประกันสังคม หวั่นอดเบี้ยชรา
  2013-06-27 09:19
 • สปส.ยันไม่ขยายอายุรับเงินชราภาพ ยังใช้เกณฑ์อายุ (มส.ผส.) และสถาบันวิจัยประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอให้ภาพเอกชน และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานขยายอายุเกษียณการทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของเงินชราภาพให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนในระยะยาวนั้น
  2013-02-24 09:13
 • นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2557 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนซึ่งเกษียณอายุ 55 ปี จะได้รับบำนาญชราภาพ  หลังจากที่สะสมมาจนครบ 15 ปี หรือ 180 เดือน  โดย นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. ประมาณการว่าปี 2557 จะมีผู้ประกันตนที่อายุครบ 55 ปี รับเงินบำนาญชราภาพจำนวน 5,000 คน คิดเป็นวงเงิน 90 ล้านบาท และรับเงินบำเหน็จชราภาพ (กรณีเกษียณอายุ 55 ปีแต่สมทบเงินไม่ถึง 15 ปี) อีกประมาณ 122,860 คน เป็นเงิน 8,190 ล้านบาทรวมแล้วเฉพาะในปีแรกรัฐก็ต้องควักเงินมากกว่า 8.280 พันล้านบาท รองรับการเกษียณ
  2012-12-09 19:05
 •  
  2012-10-06 10:41

Pages