ประชานิยม

 • แชร์ว่อนในโลกออนไลน์ ลูกสาวโพสต์ Facebook โชว์ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของแม่ใช้สิทธิรักษาจาก 9.2 หมื่นบาท จ่ายส่วนที่สิทธิไม่ครอบคลุม 5.8 พันบาท ระบุเป็นโครงการที่ดี ช่วยเพื่อนมนุษย์มีสวัสดิการ มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิทธิประชาชน ไม่ต้องบากหน้าไปร้องขอให้ได้รักษาฟรี ฝากถึงคนต่อต้านขอให้คิดด้วยหัวใจ
  2016-09-14 12:05
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่ระบุว่า เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี วิจารณ์ระบบบัตรทองว่าไม่มีใครเขาทำกัน ประเทศไทยไม่พร้อม เป็นประชานิยม ซึ่ง นพ.วิชัยบอกว่า เป็นคำวิจารณ์ที่ผิดทุกข้อ และสรุปว่า ระบบบัตรทองเป็นความฝันของรัฐบาลถึง 75 ประเทศทั่วโลก และ 58 ประเทศสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากกว่าร้อยละ 90 แล้ว ระบบบัตรทองคือสวัสดิการสังคม มิใช่ประชานิยม และประเทศไทยได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ประเทศไทยจึงยิ่งกว่าพร้อม และความสำเร็จของประเทศไทย ได้รับการชื่นชมจากผู้นำระดับโลกจำนวนมาก 
  2015-09-01 11:47
 • “กรรณิการ์ กิจติเวชกุล” เขียน 7 ข้อถึง พล.อ.ประยุทธ์ ทำความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ ระบุขอชื่นชมที่กล้าให้สัญญาประชาคมว่าจะไม่ล้มหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความคิด หลักการ และข้อมูลที่เข้าใจคลาดเคลื่อน แจงมีกว่า 60 ประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน ขณะที่ญี่ปุ่นก็เริ่มระบบนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้วในช่วงที่จีดีพียังต่ำกว่าไทยตอนเริ่ม 30 บาท ชี้หากห่วงเรื่องงบ ให้ลดงบซื้ออาวุธ ลดนโยบายข้าราชการนิยม แนะ “บิ๊กตู่” และทีมงานต้องหาความรู้ที่ถูกต้องก่อนจะตัดสินใจเพื่อไม่ให้เป็นภาระถึงลูกหลาน
  2015-07-02 19:30
 • สำนักข่าว Health Focus ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย (เรียงลำดับตามการติดต่อได้) และได้ส่งคำถามสัมภาษณ์ให้ทางอีเมล ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ได้กรุณาตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้
  2015-06-29 19:36
 • เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : ‘นพ.อภิวัฒน์’ ชี้ ระบบบัตรทองต้นตอ รพ.ขาดทุน เหตุให้สิทธิสุดโต่ง เสพติดประชานิยม ต้องการการรักษาเกินจำเป็น พ่วงโอนงบตามรายหัว ทั้งที่ปัญหาสุขภาพแต่ละพื้นที่ต่างกัน กลายเป็นภาระ รพ. ยิ่งเพิ่มงบเหมาจ่ายประเทศยิ่งแบกรับ แนะแยกงบเงินเดือนบุคลากรจากเงินรายหัว ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหา เลิกมองคนชี้ปัญหาเป็นศัตรู ให้ชุมชนบริหารงบเอง รีดภาษีสินค้าทำลายสุขภาพ ย้ายรายได้ สสส.ช่วย รพ. ผู้บริหาร สปสช.แสดงสปิริต เสียสละลดเงินเดือนตัวเองจนกว่าจะแก้ปัญหาได้
  2015-05-02 12:03
 • EAST ASIA FORUM ได้ตั้งคำถามว่า ขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตประชาธิปไตยซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลา 1 ทศวรรษแล้ว ความสำเร็จของนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชาชนทุกคน ก็เกิดขึ้นและเผชิญกับความผันผวนของวิกฤตการเมืองครั้งนี้เช่นกัน ทั้งนี้ 30 บาท รักษาทุกโรค ได้รับการยกย่องจากนานาชาติอย่างมากว่าเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทย แต่ 30 บาท ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นประชานิยม ซึ่งในประเทศไทยก็มีแนวคิดต่อต้านประชานิยม จึงเกิดเป็นคำถามว่า ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองเช่นนี้ อนาคตของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งแก่นแท้ของมันคือหลักประชาธิปไตยนั้น จะเดินหน้าไปอย่างไร 
  2015-04-17 21:23
 • แชร์ข้อความว่อนไลน์แวดวงสธ. อ้างชื่อรองปลัดวชิระฝากเผยแพร่ comment ท้ายข่าว ในชื่อ ไม่ยากไร้ไม่มีสิทธ์ฟรี แจง 30 บาทจะเป็นประชานิยมหรือไม่ ไม่ทราบ แต่การให้สิทธิ์รักษาฟรีแก่ทุกคนทั้งยากไร้ และไม่ยากไร้ ไม่เคยบัญญัติในรธน.ฉบับไหน ถ้าคสช.จะให้ฟรีทุกคนก็ให้กำหนดในรธน.ใหม่ด้วย แจงสปสช.ถ้าไม่พอใจบริการสุขภาพของสธ. ก็ไปหาซื้อบริการจากที่อื่นแทน เพราะไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องซื้อจากสธ. แนะคสช.แยกงบเงินเดือนสธ.ออกจากงบรายหัว สปสช.และสธ.ต้องแยกจากกันให้ขาด รมว.และปลัด ไม่ควรเป็นบอร์ดสปสช. เพราะเข้าไปก็เสียงส่วนน้อย บีบสธ.ให้ทำตาม ซื้อบริการสุขภาพราคาถูก แถมขยายสิทธิ์ไม่จบสิ้น 
  2014-07-12 09:00
 • ภาคประชาชนแถลงย้ำ 30 บาทรักษาทุกโรคไม่ใช่ประชานิยม แต่เป็นรัฐสวัสดิการ ประชาชนเป็นเจ้าของ วอน คสช.อย่าสร้างความทุกข์ให้ประชาชน แช่แข็งงบรายหัว ไม่เห็นด้วยข้อเสนอสธ.ให้ร่วมจ่าย ย้ำประชาชนจ่ายผ่านภาษีแล้ว อย่าปั้นข้อมูลเท็จว่าระบบจะล้มจนผลักภาระมาให้ประชาชน ถามประธานบอร์ดสปสช.เมื่อไหร่จะเรียกประชุมบอร์ด ตอนนี้วาระอนุมัติยาไวรัสตับอักเสบซีค้างกว่า 2 เดือน กระทบผู้ป่วยไม่ได้ยา เตือนสธ.อย่าปฏิรูปโดยไม่ฟังเสียงประชาชน ไม่ควรจับประชาชนเป็นตัวประกันแล้วจะดึงอำนาจจัดสรรงบคืน ข้องใจทำไมสธ.อ้างช่วงปฏิรูป เลยต้องงดร่วมมือกับสปสช.
  2014-07-08 15:33
 • "สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น สิ่งที่เป็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็น" กรณีเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข ชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลให้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เหตุเพราะลูกจ้างชั่วคราวได้รับสิทธิ สวัสดิการและความมั่นคงไม่เท่ากับข้าราชการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2547 รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย "รัดเข็มขัด" จำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ เพื่อควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเฉพาะในส่วนงบเงินเดือนและสวัสดิการที่เป็นรายจ่ายประจำ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี จึงจำเป็นต้องควบคุมจำนวนข้าราชการด้วยการไม่เปิดอัตราและตำแหน่งใหม่
  2012-10-18 11:35