ผอ.อภ.

 • 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ เข้าพบ นพ.สุรเชษฐ์ บอร์ดอภ. และกรรมการสรรหา ผอ.อภ. เสนอให้ผู้สมัคร ผอ.อภ. แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณะก่อนเข้ารับการคัดเลือก หวั่นได้ ผอ.อภ.คนใหม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จะยิ่งซ้ำเติมความมั่นคงด้านการเข้าถึงยาของคนไทย ถูกบรรษัทยาข้ามชาติแทรกแซง
  2015-01-07 17:53
 • เปิดรับสมัครผอ.องค์การเภสัชกรรมคนใหม่ 17 พ.ย.-8 ธ.ค.นี้ อายุไม่เกิน 58 ปี ถ้าเป็นขรก.ต้องระดับ 9 ขึ้นไป
  2014-11-14 19:25
 • บอร์ด อภ.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ผอ.อภ.คนใหม่ 
  2013-08-15 15:28
 •  สำหรับผู้สมัคร ผอ.อภ.ทั้ง 3 คนประกอบด้วย นพ.ทรงวุฒิ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.รพ.ลำปาง นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า และ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  2013-08-14 08:40
 • เครือข่ายภาคประชาชนและเอ็นจีโอ นำโดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดทำแคมเปญรณรงค์ ยุติการปลดหมอวิทิตจากตำแหน่ง ผอ.อภ. ทาง www.change.org  โดยเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียับยั้งการปลดนพ.วิทิต และไม่เห็นชอบกับบอร์ดอภ.ที่จะเสนอเรื่องการปลดนพ.วิทิตออกจากผอ.อภ.ให้ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนกว่า 200 รายชื่อแล้ว
  2013-05-20 16:47