มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • เด็กวิทย์ฯ มจธ.วิจัยพบสารทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะ ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งคนและสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2-6 พันล้านต่อปี ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย
  2018-06-07 12:30
 • ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้นที่ผูกชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง Line, Facebook และอีกหลายแอพพลิเคชั่น แต่ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณก็เป็นอีกกลุ่มคนที่หันมาใช้แอพพลิชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีลูกเล่นในการสื่อสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่าการคุยโทรศัพท์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. พัฒนา OLDSTER แอพพลิเคชั่นแชทยุคใหม่เพื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ เน้นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตัวอักษรใหญ่ เสริมฟังก์ชันรองรับผู้สูงอายุหากหลงทางหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
  2016-03-14 19:49
 • องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการไว้ว่าปัญหาความพิการด้านใดด้านหนึ่งจะเกิดขึ้นกับประชากรเด็กมากถึงร้อยละ 5 ซึ่งการประเมินพัฒนาการในด้านความสามารถในการทรงท่าและการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนมากยังต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ จากการสังเกตการเคลื่อนไหวของทารกด้วยตาเปล่า จึงเป็นมาของการทำวิจัยและพัฒนา “เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก” หรือเครื่องสแกนเด็กพิการทางสมอง โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโป้) มจธ.
  2016-01-31 11:54
 • นักวิจัย มจธ. ค้นพบกรรมวิธีสร้างระบบการส่งถ่ายยีน (Fungal Transformation Platform technology) เข้าไปในรา “Aspergillus oryzae” เพื่อผลิตยาทางชีวภาพรายแรกของไทย ระบุยีนที่ส่งเข้าไป จะเป็นยีนที่มีคุณสมบัติต่างๆ ทั้งความสามารถในการลดคลอเรสเตอรอล มีกรดอะมิโนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสารต้านมะเร็งเท่านั้น แต่เป็นสารดีๆ ก็สามารถส่งถ่ายเข้าไปในระบบที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้ราสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามต้องการ   
  2016-01-07 15:35
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ฉีกกฎความตึงเครียดในการทำกายภาพบำบัด ออกแบบ “น้องยิ้ม” เก้าอี้หน้าตาสดใสที่ชักชวนให้เด็กพิการทางสมองมาบำบัดด้วยความสนุกสนาน
  2015-12-10 13:12
 • คณะสถาปัตย์ มจธ.ตั้ง “ABLE Lab” ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้สูงวัย รองรับไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2015-11-11 15:28
 • สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มจธ.ประยุกต์องค์ความรู้ด้านมีเดียทางการแพทย์เสริมงานบริการวิชาการเพื่อซ่อมแซมสื่อการเรียนรู้ โดยการรับร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีกายภาพเป็นโครงกระดูกจากโรงพยาบาลกลางจำนวน 3 ร่าง เพื่อนำมาซ่อมแซมโดยนำองค์ความรู้ด้านมีเดียทางการแพทย์ที่มีมาบูรณาการ
  2015-10-27 14:32
 • มจธ. ร่วมกับ TCELS และ บ.สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด เปิดตัว B-Hive1 หุ่นยนต์ลำเลียงยาอัตโนมัติฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาล ผู้ป่วยรอรับยานานเป็นชั่วโมง ช่วยแบ่งเบาภารกิจสำคัญของเภสัชกร ลดความผิดพลาดด้วยความเร็วในการจัดยา 20 วินาทีต่อใบสั่งยา แก้ปัญหารอรับยานาน
  2015-10-20 14:36
 • ประดิษฐ์ถ่านไฟฉายเก่า ได้ประโยชน์ 2 ทาง ทั้งลดมลพิษ ผลิตผงแม่เหล็ก (เฟอร์โรแมกเนติก) ใช้เคลือบบนผิวอิฐทางเท้า ช่วยนำทางให้กับ “ผู้พิการทางสายตา” ไม่สะดุดกับพื้นผิวทางเดินแบบเดิมๆ เป็นไอเดียสุดเจ๋ง ผลงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. “ถ่านไฟฉาย”ที่ใช้แล้วเมื่อทิ้งไปก็จะกลายเป็นขยะอันตรายเพราะมีโลหะหนักปนเปื้อน ซึ่งทุกวันนี้ทำได้เพียงแค่การฝังกลบเท่านั้น ซึ่งขยะพิษเหล่านี้นับวันจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น  
  2015-09-29 16:29
 • นักวิจัย มจธ.ใช้กระดาษเคลือบขี้ผึ้งแทนพอลิเมอร์และใยสังเคราะห์ ลดต้นทุนนำเข้าใช้ตรวจน้ำตาล ยูริค และแลกเทส สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรคเก๊าท์และนักกีฬาเป็นตะคริวบ่อย ล่าสุด เล็งใช้กระดาษตรวจสารพิษในอากาศ
  2015-09-20 11:45
 • ผู้พิการถือเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสน้อยที่สุดในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการหางานทำ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมให้แก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 แล้ว
  2015-08-17 16:45
 • มีเดียอาตส์ มจธ.จัดให้อีก 2 ผลงาน การออกแบบฉลากยาสามัญประจำบ้านเพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถเลือกทานยาได้ด้วยตัวเอง และ หุ่นจำลองจากสีกากกาแฟ ที่ช่วยลดต้นทุนให้กับวงการศึกษาแพทย์ของไทย ทดแทนหุ่นซิลิโคนนำเข้า
  2015-07-26 13:38

Pages