วิทยา กุลสมบูรณ์

 • เวทีบทเรียน 10 ปีซีแอลชี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกกฎหมายในการช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นราคาแพง ทั้งเพิ่มอำนาจการต่อรองราคายา แนะทำซีแอลยาโซฟอสบูเวียร์รักษาไวรัสตับอักเสบซี ที่ยามีราคาแพงมากเพราะการผูกขาดด้วยสิทธิบัตร อีกทั้งกำลังใช้สารพัดวิธีในการยืดอายุการผูกขาดนั้นให้ยาวนานที่สุด
  2017-01-18 15:06
 • บอร์ด สสส. วางกรอบสรรหา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สสส.ย้ำต้อง “โปร่งใส ไร้แทรกแซง” ตั้ง นพ.อุดมศิลป์ เป็นประธนกรรมการสรรหาให้แล้วเสร็จใน 30 วัน บอร์ดไฟเขียว “ทพ.สุปรีดา” ผจก.สสส.คนใหม่
  2016-01-25 15:58
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ‘รสนา – ประสาร’ นำทีม สปช.แถลงค้านข้อเสนอหม่อมอุ๋ย ไม่นำภาษีบาปหนุน สสส.-ไทยพีบีเอส ห่วงถูกกลุ่มทุน การเมืองครอบงำ
  2015-08-04 16:15
 • 12 องค์กรวิชาการด้านยา สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และวิชาชีพเภสัชร่วมจัดการประชุมวิชาการว่าด้วย ‘ปฏิรูประบบยา’ วิพากษ์ร่าง พรบ.ยาที่จนถึงขณะนี้ยังไม่ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
  2015-03-09 21:55
 • นอกเหนือจากความไม่พร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้ว แนวนโยบายด้านสุขภาพในอนาคตของประเทศก็แทบไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามมุมมองของนักวิชาการด้านสังคม ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินว่า ในอนาคต 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะประสบปัญหาหลากหลาย เนื่องจาก "ไม่ได้เตรียมพร้อม" ตั้งแต่เรื่องสภาพภูมิอากาศ ความแออัดของเขตเมือง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากให้วาดภาพระบบสุขภาพที่ควรจะเป็นในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเด็นสำคัญที่สุดคือ คนไทยทุกคนควรจะได้สิทธิในการรับ "บริการด้านสุภาพขั้นพื้นฐาน" ที่ทัดเทียมกัน
  2015-02-11 17:40
 • สุภัทรา สปช.โพสต์ FB เตือนสติ สนช.เตรียมแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ เปิดทางร่วมจ่าย ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ ซ้ำเติมคนยากจนเข้าไม่ถึงการรักษามากขึ้น เพราะไม่มีเงินร่วมจ่าย ย้อนกลับไปเหมือนเดิมอีก แนะทิศทางพัฒนาระบบสุขภาพไทย ต้องสร้างความเท่าเทียมและเพิ่มคุณภาพการรักษา ชี้หากจะให้มีร่วมจ่าย กลุ่มแรกที่ต้องร่วมจ่ายคือ สวัสดิการข้าราชการ
  2015-01-08 17:02
 • สปช.บุกกระทรวงอุตสาหกรรม จี้ยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย เผยองค์การอนามัยโลก ออกเอกสารแจงชัดอันตรายต้องเลิก ชี้โรคจากใยหินก่อภาระค่ารักษากว่า 1,200 ล้านต่อปี หวั่นเป็นภาระระบบการเงินการคลังสุขภาพของไทยโดยไม่จำเป็น
  2014-11-20 16:39
 • เผยรายชื่อสปช. 11 ด้าน 173 คน มีบุคคลในแวดวงสุขภาพ สายแพทย์ชนบท และเอ็นจีโอ กระจายอยู่ด้านต่างๆ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ด้านการเมือง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บริหารราชการแผ่นดิน อำพล จินดาวัฒนะ ด้านสังคม สายสาธารณสุข มี ดร.ทัศนา นายกสภาการพยาบาล นพ.สุวัฒน์ อดีตเลขานุการชมรมแพทย์ชนบท นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และนส.สุภัทรา นาคะผิว
  2014-09-29 17:36
 • คมชัดลึก - รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้ บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การใช้แร่ใยหินของประเทศต่างๆ ของเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งเอเชีย (A-BAN) หลังมีงานวิจัยของประเทศต่างๆ ชี้ชัดว่า แร่ใยหินแอสเบสตอส ทำให้เกิดโรคในระบบทางหายใจ เช่น มะเร็งเยื่อหุ้มปอด มะเร็งปอด หรือโรคใยหิน (asbestosis) ล่าสุดพบว่า ประเทศในอาเซียนคือ ประเทศสิงคโปร์ ได้ประกาศฉบับใหม่เพื่อให้การทิ้งอุปกรณ์ที่มีแร่ใยหินปลอดภัยมากขึ้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยมาตรการต่างๆ นี้จะให้ประโยชน์ทั้งต่อคนงานและสาธารณชนหลังจากสภาสุขภาพและความปลอด
  2014-02-11 08:15
 • วันที่ 22 ธันวาคม รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี สธ.เป็นประธาน มีมติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้คงการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ โดยการนำเสนอของ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ.
  2013-12-23 12:15
 • คมชัดลึก - แฉภัยขนมปังอันตรายเก็บนานกว่า 60 วันไม่เสียไม่ขึ้นรา ขายเกลื่อนหน้าโรงเรียน-หมู่บ้าน เตือนเด็กอย่าซื้อกินพิษสะสมตับ-ไต ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หัวหน้าเภสัชจุฬาฯ ระบุละเมิด สิทธิเด็กขายขนมผสมยากันบูด-สี-วัตถุเจือปน
  2013-10-28 09:52
 • บ้านเมือง - รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการยกเลิกการใช้แร่ใยหินแอสเบสตอส ว่า ประเทศฮ่องกง ได้ประกาศใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2013 เพื่อดำเนินการยกเลิกการใช้แร่ใยหินแอสเบสตอสทุกชนิด (รวมถึงแร่ใยหินสีขาว หรือ ไครโซไทล์) โดยโฆษกกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ขยายขอบเขตการควบคุมการนำเข้าและการขายแร่ใยหิน จากเดิมที่เคยยกเลิกแร่ใยหินคลอซิโดไลท์ หรือใยหินสีฟ้า และอโมไซท์ หรือใยหินสีน้ำตาล รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตวัสดุที่ใช้ใยหินเหล่านี้ เป็นการยกเลิกการนำเข้าการส่งต่อทางเรือ การขาย การใช้แร่ใยหิน
  2013-10-07 11:58

Pages