สจล.

 • สจล. มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้ จังหวัดสระแก้ว 9 เครื่อง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
  2020-08-08 16:37
 • สจล.เปิดตัว AI ประมวลอาการและคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินจากสัญญาณเสียงพูดหรือความรู้สึกมาเป็นตัวอักษร เพียง 1-3 นาที เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือความรุนแรง และส่งต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมรถฉุกเฉินออกไปรับผู้ป่วยในเวลาอันรวดเร็วทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ รองรับ 25 กลุ่มอาการโรคฉุกเฉิน นำร่องทดลองใช้ที่ จ.สระแก้วเป็นแห่งแรกในช่วงต้น ม.ค.63
  2019-12-19 20:37
 • สจล.ร่วมกับ ม.รามคำแหง เปิดตัวแอปเพื่อรถฉุกเฉิน รายงานสภาพพื้นผิวถนน หลุมบ่อ ถนนพัง ชุดใหม่ของประเทศ พร้อม “iAmbulance” แอปพลิเคชันแจ้งเตือนตำแหน่งของรถพยาบาลฉุกเฉิน หวังต่อยอดสู่ “สมาร์ทซิตี้” ลดความสูญเสีย ลดระยะเวลาในการขนย้ายผู้ป่วย และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของรถฉุกเฉินให้มากยิ่งขึ้น
  2018-08-14 12:44
 • นักวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยผลสำเร็จนวัตกรรม “ข้าวน้ำตาลต่ำ” สามารถลดค่าดัชนีน้ำตาลของข้าวได้กว่า 25% เพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวานคุมน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ ไม่แพ้ข้าวกล้อง-ข้าวไรซ์เบอรี่ พร้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
  2018-05-19 12:53
 • กทม.จับมือ สจล.เปิดหลักสูตรนานาชาติแพทยศาสตร์บัณฑิตอินเตอร์ หลักสูตรใหม่ของวงการแพทย์ไทย หวังแข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่จะช่วยลดการนำเข้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ขั้นสูงจากต่างประเทศ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 50 คน 5-26 มี.ค.นี้
  2018-03-18 09:26
 • แอพพลิเคชั่น “This is able” จาก สจล. 6 ฟังก์ชั่นให้คนพิการใช้ชีวิตไร้ขีดจำกัด อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางการได้ยิน การมองเห็น และการพูดหรือสื่อความหมาย ให้สามารถสื่อสารได้ง่ายและตรงความหมายมากขึ้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จากโครงการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยิน หรือสื่อความหมาย โดย กสทช.
  2017-08-26 14:51
 • แนะครอบครัวและสถานศึกษาปลูกฝัง 4 คุณลักษณะให้เด็กไทยรู้เท่าทันเรื่องเพศ หลังผลวิจัยพบต้นตอความล้มเหลวการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น ที่ยังไม่สามารถลดปัญหาสังคมจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อม ขาดเรียน และอาชญกรรม
  2017-02-13 12:41
 • กรุงเทพมหานครร่วมสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้โรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ในอนาคต
  2016-09-17 16:39
 • นสพ.คมชัดลึก : "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" ผุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ต้นแบบการผลิตแพทย์นวัตกรรมรักษาคนควบคู่สร้างเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมการแพทย์-การรักษามุ่งเน้นการรักษาคนป่วยในประเทศไทยก่อน หากสามารถรักษาคนป่วยทั่วโลกได้ก็เป็นการดี คาดใช้เวลาอีก 2 ปี ขออนุมัติ รับนักศึกษารุ่นละ 40 คน
  2016-08-04 10:49
 • กรุงเทพธุรกิจ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาต้นแบบเครื่องให้อาหารเหลว หรือ Enteral Feeding Pump ที่สะดวกพกพาและใช้งานได้ทุกที่โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟ พร้อมทั้งปรับลักษณะการทำงานของตัวเครื่อง ให้สามารถต่อสายยางพ่วงเข้ากับถุงบรรจุอาหารเหลวแบบสุญญากาศได้ทันที จึงป้องกันเชื้อโรคในอากาศปนเปื้อนผ่านเข้ามาในถุงบรรจุอาหารเหลว อีกทั้งราคาลดเหลือ 10,000-15,000 บาท จากเดิมที่นำเข้าในราคาประมาณ 60,000 บาท
  2014-04-18 08:33