สุขศาลาพระราชทาน

 • สธ.ร่วมพัฒนาศักยภาพ “สุขศาลาพระราชทาน” 22 แห่ง ให้บริการแบบผสมผสาน เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารชายแดน และพื้นที่พิเศษ โดยมีโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เป็นแม่ข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพี่เลี้ยงช่วยดูแล
  2018-03-04 14:38
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประดิษฐ์เตียงเข็นผู้ป่วยรุ่นออฟ-โรด นวัตกรรมต้นแบบใช้ในพื้นที่ป่าเขา ไม่มีถนน ให้สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ฉุกเฉินในป่า ไปรักษาต่อทางเฮลิคอปเตอร์ หรือรถยนต์อย่างปลอดภัยแทนการใช้เปลผ้าหาม ออกแบบพิเศษล้อกางหุบได้ ทนทาน น้ำหนักเบา มีเข็มขัดล็อคตัวผู้ป่วย 3 จุด เตรียมทดลองใช้ที่สุขศาลาฯ ในเดือนนี้และเตรียมจดลิขสิทธิ์ เผยในปี 2558 สุขศาลาฯ ส่งผู้ป่วยหนัก/ฉุกเฉินรักษาต่อ 100 ราย
  2016-08-16 11:29
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอบรมครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล สนองกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เชื่อมต่อกับสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเท่าเทียม เป็นธรรม ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพแม่-เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การใช้ยาที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบการรักษาทางไกลในสุขศาลาฯ สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย     
  2016-04-25 15:33
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขศาลาพระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 17 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสถานที่ ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ บุคลากร เป็นที่พึ่งสุขภาพด่านแรกของนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ไกลปืนเที่ยง ในปี 2559 นี้ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพต้นแบบ 6 แห่งแรก คาดปี 2560 จะดำเนินการครบทุกแห่ง ผลการพัฒนาโดยรวมประชาชนศรัทธา เข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยดีขึ้น เข้ารักษาเฉลี่ยแห่งละ 1,400 คนต่อปี การพึ่งหมอผีรักษาลดลง ลดอาการรุนแรงโรคได้ผล 
  2016-01-30 14:13
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ สุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 17 แห่ง สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้เป็นที่พึ่งสุขภาพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดน ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพเข้าถึงสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมกับพื้นที่ปกติ มีระบบสื่อสารการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตัวจริงไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรอบ 3 ปี มีผู้ป่วยใช้บริการ เฉลี่ยปีละ 15,000 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจ
  2016-01-11 12:45
 • “นพ.บุญเรือง” อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ จ.ตาก พร้อมหนุนงบโครงการเตือนภัยสุขภาพตามพื้นที่แนวชายแดนในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยและประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนกว่า 2,000 คน ให้มีสุขภาพดี
  2015-10-17 13:40