สุริยัน ปัญญาไว

 • กรุงเทพธุรกิจ - สถานะกองทุนประกันสังคมกำลัง ถูกจับตา โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งเป็นความท้าทายที่บอร์ดบริหารกองทุน ต้องเตรียมพร้อมรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อสมมติฐานของ "ทีดีอาร์ไอ" ระบุว่ากองทุนประกันสังคมอาจจะขาดสภาพคล่องหรือล้มละลายใน 30 ปี เนื่องจากสัดส่วนการจ่ายเงินบำนาญชราภาพมากกว่าการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน แม้จะขยายการลงทุนสุดกำลังก็ได้กำไรไม่ถึง 10% ซึ่งข้อเสนอล่าสุดให้ปรับวิธีการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ เพื่อความอยู่รอดของกองทุน
  2014-01-16 08:44
 • ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยเฉพาะตัวเลขผู้บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 3 ของโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุยอดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย สูงถึง 26,000 คน หรือคิดเป็นอัตราตาย 38.1 คนต่อประชากรแสนคน
  2013-12-16 07:19
 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - อันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล คือ "อาการติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง" เนื่องจากการรักษาไม่ทันท่วงทีจากระบบการจัดการของโรงพยาบาลในเครือข่าย ทำให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ กระทรวงสาธารณสุข  ได้เปิดโครงการ "1,500 ชีวิต พิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด"โดยจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดให้ได้รับการรักษาในทันที เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต หลังจากพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล
  2013-09-16 13:15
 • ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าเรื่องราวและปัญหาความวุ่นวาย ภายในองค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะค่อยๆ คลี่คลายลง เพราะหลังการเข้ามารับตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ อภ. ของ ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานนัก
  2013-09-05 21:53
 • นายวิโรจน์ณระนองผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) วิเคราะห์สถานการณ์ขัดแย้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และท่าทีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายสุขภาพ ว่า การออกมาคัดค้านการปรับจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน(พีฟอร์พี) ของกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจะออกมาคัดค้าน แต่จากการติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานั้น จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการออกมาของทางชมรมแพทย์ชนบทในครั้งนี้ มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และด้วยท่าทีแข็งกร้าวและรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
  2013-06-06 08:03
 • ท่ามกลางความขัดแย้งภายใน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ชุลมุนวุ่นวายและยังไม่สามารถหาข้อยุติรอยร้าวร่วมกันได้ ระหว่างฝ่ายผู้บริหารระดับสูง ภายใต้การบริหารงานของ นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ กับฝ่ายปฏิบัติกลุ่มใหญ่  นำโดยชมรมแพทย์ชนบท แม้ว่าวันนี้จะดูเหมือนว่าจะเบาบางลง ทว่าความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดจะยังไม่จบลงง่ายๆ เพียงเท่านี้
  2013-05-16 13:42
 • หลังจากชมรมแพทย์ชนบท และกลุ่มวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ประธานชมรมแพทย์ชนบท และนพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เดินหน้าคัดค้านนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือที่ เรียกสั้นๆ ว่า พีฟอร์พี (P4P : Pay for Performance) ความร้อนระอุภายในกระทรวงหมอก็เริ่มต้นขึ้น
  2013-05-15 10:30
 • ภายหลังจากที่ นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขอให้เข้าไปตรวจสอบ กรณีความล่าช้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขององค์การเภสัชกรรม โดยได้มอบหมายให้ นายกมล บันไดเพชร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือนั้น
  2013-04-18 14:22
 • ทันทีที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเดินหน้านโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือ พีฟอร์พี (P4P : Pay for Performance) โดยยืนยันถึงเหตุผลของการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ว่า จะทำให้ระบบสุขภาพของประเทศไทยพัฒนาขึ้น
  2013-04-08 16:29
 • ท่ามกลางการถกเถียงเรื่องการขยายอายุการทำงานของผู้ประกันตน กับประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก คือ ผลกระทบกับหลักประกันรายได้ และความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม เนื่องจากต้องแบกรับภาระการจ่ายเงินชดเชยในระยะยาว โดยหวั่นว่า ปี 2588 กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะล้มละลาย เหตุระยะเวลาจ่ายเงินสมทบที่ไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตน
  2013-02-21 11:33
 • คณบดีโรงเรียนแพทย์อาเซียน เร่งปรับหลักสูตรเรียนแพทย์มาตรฐานเดียวกัน จี้รัฐเร่ง เพิ่มแพทย์อีก 30,000 คน เพียงพอรองรับความต้องการ เสนอปรับแรงจูงใจ ป้องกันปัญหาสมองไหล คาดหลังเปิดอาเซียนแพทย์เคลื่อนย้ายเพียงระยะสั้น ไม่กระทบปัญหาขาดแคลนในประเทศ
  2012-09-25 13:01