หนองคาย

 • โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยจังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอเป็นแห่งแรกของประเทศ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน”
  2018-03-13 22:00
 • รพ.สต.ปะโค ตั้งอยู่ใน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีบุคลากรจำนวนน้อย แต่ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่าย การสนับสนุนของ CUP ก็ช่วยให้พัฒนาศักยภาพจนผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาวได้เช่นกัน
  2017-03-07 16:06
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่ รพ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ได้ผลดี ทำให้อาการโรคสงบลงใน 2 สัปดาห์ –1 ปี
  2016-04-16 22:47
 • “หมอปิยะสกล” เผย รพร.ท่าบ่อ หนองคาย ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก แห่งแรกในระดับโรงพยาบาลอำเภอ เป็นของขวัญผู้ใช้บริการ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้บริบาลรักษาประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้หายจากการเจ็บป่วยโดยถ้วนหน้าเสมอกัน
  2016-02-23 12:57
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เจ๋งพัฒนาจนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของไทยที่ผ่านมาตรฐานสุดหิน
  2016-01-25 16:21
 • รมช.สธ.แนะทีมหมอครอบครัว ยึด 3 หลักในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้พิการในชุมชน คือ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไปรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง และผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง โดยมีโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดระบบให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการส่งต่อรักษาแบบเป็นระบบ สร้างความมั่นใจ ไม่กังวลเมื่อต้องไปรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
  2015-02-22 13:38
 • รมช.สธ.เร่งรัดพัฒนางานบริการปฐมภูมิ ให้โรงพยาบาลในสังกัด จัดบริการเชิงรุก เพิ่มการให้บริการประชาชนในชุมชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เช่นที่จังหวัดหนองคาย สร้างโรงพยาบาลหนองคาย 2 เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง พร้อมเปิดคลินิกโรคเรื้อรังที่ รพ.สต.เครือข่าย ทั้ง 20 แห่ง ผลการดำเนินงาน 2 ปีผู้รับบริการพอใจ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกใกล้บ้านลดระยะเวลารอคอยจากเดิม 146 นาที เหลือเพียง 23-50 นาที ต่อ 1 ราย
  2015-02-20 18:17
 • “รพ.ศรีเชียงใหม่” ติดกลุ่ม รพ.ขาดทุนวิกฤตรุนแรงระดับ 7 เหตุ “ฐานเงินเดือนสูง” เผยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 65 ของงบเหมาจ่ายรายหัว เหลืองบบริหารร้อยละ 35 ต่อปี แถม ปี 56 กระทรวงมหาดไทยประกาศแยกกิ่งอำเภอ ตั้ง รพ.ใหม่ ส่งผลผู้มีสิทธิบัตรทองลดเหลือแค่ 30,000 คน จาก 45,000 คน ทำงบถูกตัดไปกว่า 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 ของงบที่เคยได้รับ ชี้หาก สป.สธ. และ สปสช. ยังแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ จะส่งผลทำ รพ.ขาดทุนต่อเนื่อง เพราะความไม่ชัดเจนของงบประมาณที่จะไดด้รับ แจงแนวทางแก้ปัญหาตอนนี้ เน้นบริการผู้ป่วยในเพิ่ม เปิดผ่าตัดต้อกระจก พร้อมระดมเงินบริจาคจากชาวบ้านหนุน 
  2015-01-24 11:27
 • กระทรวงสาธารณสุขเผย 7 เดือนปีนี้พบป่วยโรคตาแดง 64,350 ราย เตือนล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัส 'แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกบิดประตู ราวจับรถเมล์ ฯลฯ'
  2013-08-05 06:39