หมอนามัย

 • สธ. สสส. เครือข่ายหมอนามัย และภาคี จับมือรวมพลังเดินหน้าชวนคนเลิกบุหรี่ปี 3 เผย 2 ปีมีผู้ร่วมเลิกบุหรี่ 1.4 ล้านคน เลิกต่อเนื่อง 6 เดือน 2.2 แสนคน พร้อมแนะยึดหลักทำงาน 3 ด้าน ป้องกัน- ช่วยเลิก – คุ้มครอง เพื่อเป้าหมายสูงสุดคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปี
  2018-10-26 17:50
 • เครือข่ายหมออนามัย ได้แก่ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขในฐานะเครือข่ายหลักของบุคลากรด้านสุขภาพที่ทำงานในระดับปฐมภูมิ ได้จับมือผนึกกำลังสนับสนุนและร่วมรณรงค์ ดำเนินการด้านวิชาการและจัดการความรู้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุ และโรคเรื้อรัง
  2016-04-02 16:00
 • เครือข่ายคนทำงานปฐมภูมิ สธ.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 29 ม.ค.นี้ จี้ ยกระดับ รพ.สต.กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ถูกกฎหมาย ค้านโครงสร้าง รพ.สต.ใหม่ ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.พร้อมเสนอโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องภาระงานที่แท้จริง
  2016-01-12 17:33
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย 721 องค์กร ร่วมมอบรายชื่อ จำนวน 10,964,903 รายชื่อ ให้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ซึ่งเป็นจำนวนรายชื่อ ที่มีประชาชนชาวไทย ทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย และหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่
  2015-06-03 15:49
 • ถาม หมอครอบครัว หมายถึงแพทย์จริงๆ เหมือนต้นแบบที่อังกฤษ หรือ หมออนามัยที่ถูกแต่งตั้งเป็นหมอครอบครัว เหตุนโยบายปัจจุบันเหมือนมุ่งเน้นไปที่หมออนามัย หวั่นดำเนินนโยบายบิดเบือนระบบ แจงงานปฐมภูมิมี 2 ส่วน 1.ส่งเสริมป้องกันโรค งานของหมออนามัย 2.รักษาระดับปฐมภูมิ เป็นงานด้านการแพทย์ ต้องแยก 2 บทบาทนี้ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นหมอครอบครัวจะเป็นแค่เยี่ยมบ้าน ทั้งปัญหาของไทย ระบบไม่จูงใจให้แพทย์ทำงานปฐมภูมิ หน้าที่นี้จึงกลายเป็นหมออนามัย ถามไทยขาดแคลนแพทย์จริง หรืออยู่ผิดที่กันแน่ ซ้ำโครงสร้าง รพช. รพ.สต.บิดเบี้ยว ระบุ ฉุกเฉินควรเป็นแผนกใหญ่สุดใน รพช. ส่วน OPD ต้องเล็ก แยกให้ รพ.สต.ดูแล หากเกินศักยภาพจึงส่งต่อมา รพช. และทีมแพทย์ รพช.ต้องกระจายมารักษา OPD รพ.สต. ชี้จะสำเร็จได้ต้องปรับระบบให้ชัด ทำโครงสร้างรองรับ แต่ตอนนี้ยังเห็นแค่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพ ระบุหากปล่อยทิศทางหมอครอบครัวเป็นแบบนี้ ไทยจะยังวนอยู่เรื่องเตียงเต็ม ผู้ป่วยล้น รพ.ต่อไป
  2015-05-30 09:46
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน เร่งเดินหน้ากฎหมายวิชาชีพ เล็งออกเกณฑ์คุมหมออนามัย 3 สาขา ทั้งหมออนามัยด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลโรคทั่วไป การป้องกันควบคุมโรค และอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชน ที่มารับบริการด้านสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ ทั่วทุกภูมิภาคให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
  2014-05-25 16:35