มอบ 10 ล้านรายชื่อ พร้อมนัดรวมพลแสดงพลังครั้งใหญ่ หนุน พ.ร.บ.บุหรี่

Wed, 2015-06-03 15:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.58 ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ -  มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย 721 องค์กร ร่วมมอบรายชื่อ จำนวน 10,964,903 รายชื่อ ให้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ซึ่งเป็นจำนวนรายชื่อ ที่มีประชาชนชาวไทย ทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย และหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยและภาคีเครือข่าย 721 องค์กร รวมทั้ง อสม.ทั่วประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ในการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ และนับเป็นข่าวดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ที่จะประกาศเป็นกฎหมายต่อไป 

“ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่าย และทุกความร่วมมือที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ จนในที่สุดก็ได้รายชื่อผู้ที่ร่วมสนับสนุนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่การขับเคลื่อนยังไม่สิ้นสุด ตราบใดที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไม่มีประกาศบังคับใช้ตามกฎหมาย  ซึ่งในระหว่างที่รอกระบวนการพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ทุกคนยังคงร่วมลงชื่อสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ 15 ล้านรายชื่อ และจะมีการจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงตัวตนของคนที่ลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทยที่ต้องการปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากบุหรี่ โดยรายละเอียดของกิจกรรมนั้นจะแจ้งให้ทราบโอกาสต่อไป”  

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ได้ที่ www.vote4tobaccolaw.com เพื่อให้ได้ 15 ล้านรายชื่อต่อไป