อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินระดับสารหนูในเด็ก ป.4-6 ไอคิวและความบกพร่องทางการเรียนรู้อีกครั้ง 3 จังหวัดรอบๆการประกอบกิจการเหมืองทอง พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ พบว่า สัดส่วนของการมีสารหนูสูงกว่าปกติในร่างกายของกลุ่มเด็กนักเรียน ป.4-6 ของ 6 โรงเรียนเดิม ลดลงจาก 35.6 เหลือร้อยละ 4.5 (9 คน ใน 199 คน) หรือลดลง 12 เท่าตัว
  2019-10-06 18:48
 • ศจย.-สสส. และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 กระตุ้น “บ้านต้องปลอดควันบุหรี่ 100%” เผยการสูบบุหรี่ในบ้านสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ ระบุกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.62 นี้ ชี้บ้านที่มีคนสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่ม 24% เด็กเสี่ยงไหลตายเพิ่ม 2 เท่า นักวิชาการมะกัน เตือน บุหรี่ไฟฟ้าระบาด สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รัฐบาลทุกประเทศ ต้องห้ามขาย-สูบ 100% สสส. ชวนไทยประกาศ tobacco endgame ชู สิงคโปร์ตัวอย่างปลอดบุหรี่ 
  2019-06-21 14:24
 • ม.มหิดล – สวรส. ร่วมปฏิรูปสุขภาวะและพัฒนาการ “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21” จับมือ “วิจัย” ก้าวทันวิกฤตปัญหาเด็กปฐมวัย – พร้อมรองรับพลวัตของสังคม
  2019-01-06 10:21
 • “แวร์ โซว” หักดิบเลิกบุหรี่เพื่อลูก หนุนวันแม่สานสร้างครอบครัวไทยปลอดบุหรี่ เปิดประสบการณ์ 12 ปีทาสนิโคติน เผยจุดเปลี่ยนชีวิตเลิกได้เพราะลูก เตือนวัยรุ่นสูบบุหรี่ไม่เท่ห์ สิ้นเปลืองทำร้ายคนรอบข้าง แพทย์เตือนสารพิษอันตรายฝังแน่น ในห้อง รถ ส่งผลอันตรายชีวิต เด็กตายเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ พ่วงมะเร็งหัวใจ ระยะยาว ชี้กำลังใจครอบครัวเส้นทางสำเร็จลดละเลิกบุหรี่
  2018-08-12 10:51
 • จ.น่านเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก 23-25 พ.ย.นี้ หลังเทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก พร้อมเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชนจัดการตนเอง การเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม
  2015-11-24 13:02
 • แพทย์เผยเด็กตายจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด เพราะไม่ได้ระบบยึดเหนี่ยวในรถ ชี้ กม. บังคับคาดเข็มขัดนิรภัยไม่เอื้ออำนวยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ จี้รณรงค์ใช้ที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมกับช่วงอายุตั้งแต่ทารกถึง 9 ขวบ ระบุต้องติดตั้งที่เบาะหลังเท่านั้น ช่วยลดบาดเจ็บรุนแรงได้ถึง 5 เท่า ลดอัตราการตายได้สูงถึง 70%
  2014-04-10 20:39
 • ในช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดได้บ่อยก็คือ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นที่กำลังเร่งแก้ปัญหา เพราะภัยนั้นทำให้ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตได้
  2013-08-17 08:56
 • 10 ส.ค. ที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานอนุกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม "ชุมชนปลอดภัย รวมพลังเยาวชน สู้ภัยไข้เลือดออก" มีแกนนำเด็ก เยาวชนจาก 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนเงิน, เพชรบุรีซอย 7, ซอยแดงบุหงา, โค้งรถไฟยมราช, หลังกรมทางหลวง, กองพล 1 และบ้านครัวเหนือ เข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อแสดงพลังเด็กในการทำความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่อสู้ไข้เลือดออก จากเพื่อนสู่เพื่อน และสร้างกำลังใจให้แก่กันในการป้องกันไข้เลือดออก
  2013-08-10 12:32
 • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แจงกรณีอาการทารกหลังดื่มนมปนเปื้อนเชื้อคลอสตริเดียมโบทูลินั่ม แนะพ่อ-แม่ให้สังเกตอาการท้องผูก ไม่ดูดนม แขนขาไม่มีแรง คอตั้งศีรษะไม่ขึ้นม่านตาขยาย ร้องเสียงเบา ให้รีบพบแพทย์ พร้อมระบุประเทศไทยยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย ด้านอย.สั่งผู้ประกอบการนำเข้านมและอาหารเด็ก ตรวจสอบย้อนหลังการนำเข้า รายงานผล 8 ส.ค.นี้
  2013-08-07 12:42