อปสข.

 • นสพ.มติชน : หลังบอร์ด สปสช.มีมติให้คณะอนุกรรมการระบบการเงินการคลัง หารือร่วมกับผู้แทนสป.สธ. เพื่อหาข้อยุติในการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามข้อเสนอของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ที่ต้องการให้ปรับรูปแบบการจัดสรรงบฯไปตามเขตสุขภาพ แทนการส่งตรงให้โรงพยาบาล เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ขณะที่ฟากของภาคประชาชนหวั่นกลัวว่าแนวทางของ สธ.อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย หากมีการยุบกองทุนโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่กว่า 2 เดือน เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติใดๆ ซึ่งล่าสุด นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ได้เปิดใจถึงปัญหาดังกล่าวกับ "มติชน"
  2014-11-17 19:44
 • สปสช.ออกคู่มือบริหารกองทุนปี 58 แจงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ การบริหารวงเงินแบบเพดานระดับเขตพื้นที่รับผิดชอบของสปสช.เขตมากขึ้น โดยอยู่ใต้การตัดสินใจของอปสข.เขต ย้ำเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่จำเป็น และจัดหาบริการสุขภาพได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพนพื้นที่
  2014-11-01 21:06
 • ประธานบอร์ดอปสข.เขต 4 สระบุรี ชี้เปิดตัว DHML เครือข่ายสุขภาพอำเภอ เสริมบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ประชาชนร่วมจัดการปัญหาสุขภาพตนเอง มี 12 ทีมเรียนรู้ต้นแบบ เขต 4 เสริมสมรรถนะพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ DHS
  2014-07-18 16:35
 • 19 พ.ค. 57 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา สปสช.เขต 4 สระบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 4/2557 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2557) โดยมี นายแพทย์ชูวิทย์  ลิขิตยิ่งวรา ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานการประชุม
  2014-05-20 19:52
 • สปสช.ประชุมอปสข.สัญจรภาคกลาง เปิดรับฟังความเห็นพร้อมระดมความคิด แก้ปัญหาการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล ภาคประชาชนเผยมีปัญหาตัวแทนสธ.เข้าร่วมน้อย วอนสธ. สปสช. ลดความขัดแย้ง ทำงานแบบกัลยาณมิตร ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ชี้ผู้ใหญ่มีปัญหาอะไร ไม่ควรสั่งให้ระดับปฏิบัติการไม่ประสานกัน เผยความขัดแย้งกระทบบริการประชาชน ถามในฐานะอสม.ถ้าบอกว่าจะไม่ทำงานกับสธ.แล้ว จะเกิดความวุ่นวายอย่างไร
  2014-05-18 11:28
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” เสนอบอร์ดสปสช. ถอด สสจ.ออกจาก อปสข. แนะแยกบทบาทชัดเจนอีกขั้น หลังยกเลิกสสจ.ไม่ให้เป็นสปสช.สาขาจังหวัดแล้ว ชี้เป็นการแยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ ตามหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ เผยวาระประชุมอปสข.ส่วนใหญ่เน้นจัดสรรงบ ทำงานพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนไม่เดินหน้า พร้อมแนะ สธ.ควรตั้ง คกก.กลางระดับเขตพื้นที่ด้านฝ่ายผู้ให้บริการ เปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
  2014-05-12 16:06
 • ประชุมอปสข.ภาคเหนือซ้ำร้อยใต้ สสจ. รพศ. รพท. เข้าร่วมน้อย เหตุข่าวลือปลัดสธ.สั่งห้ามร่วมประชุม ด้านรพ.ชุมชนโวย ระดับนโยบายทะเลาะกัน อย่าสั่งให้คนทำงานไม่ประสานกัน เหตุส่งผลกระทบกับประชาชน ชี้แม้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ สธ.และสปสช.ต้องเร่งแก้ปัญหานี้ ไม่ใช่ตั้งแง่เปิดศึก ด้านเลขาธิการสปสช.ยอมรับ เดินสายประชุมอปสข.ทั่วประเทศ เพราะสธ. และสปสช.มีความเห็นต่าง จึงต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่ ติดตามการใช้งบ และแก้ไขปัญหาประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ
  2014-05-06 13:13
 • สปสช.จับมืออปสข.ภาคใต้เปิดเวทีปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ สวนกระแสข่าวลือสธ.สั่งสสจ.ไม่ให้ร่วมกิจกรรมกับสปสช. เผยนพ.สสจ. และผอ.รพศ./รพท. เข้าร่วมน้อย แต่รพ.ชุมชนเข้าร่วมคึกคัก ด้านภาคประชาชนเปิดข้อมูล แม้คนไทยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แต่ภาคใต้ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะ โรคหัวใจ ตาต้อกระจก แม่วัยใส บำบัดยาเสพติด และสุขภาพฟัน แนะทิศทางปฏิรูปต้องเน้นลดเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เพิ่มความเข้มแข็งอปสข. และเขตสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น
  2014-05-01 07:55
 • สปสช.เดินหน้าประชุม อปสข.สัญจร 4 ภาค รับฟังปัญหาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สู่การปรับปรุงนโยบายการบริหาร พร้อมใช้โอกาสแจงข้อทักท้วง สตง. เพื่อให้เกิดการใช้งบที่ถูกต้อง ประเดิมนัดแรก 29 เม.ย.นี้ ที่ภาคใต้ จ.สงขลา 
  2014-04-25 21:18
 • สธ.ดึงอำนาจส่งเสริมป้องกันโรคจากสปสช.วางคปสข.-ทำแผนปฏิบัติ-จัดสรรงบร่วมกับอปสข.เดิมสปสช.จ่ายเงินตรงหน่วยบริการแบบไม่เห็นหัว ชี้ 90% คนทำงานเรื่องนี้สังกัดสธ. ผลชี้เป้าพัฒนารพ.ใน 12 เขตบริการคาดรู้สิ้นเดือนธ.ค.55 ฝั่งจนท.เภสัช รังสี วิทย์ เตรียมบุกสธ. ร้องขอบรรจุขรก. ด้านปลัดสธ.ประชุมหรือบรรจุขรก. 21 ธ.ค.นี้
  2012-12-19 11:35

Pages