เยาวชน

 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558วันที่ 22–24 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ผลในรอบ 25 ปี สุขภาพแม่และเด็กไทยถิ่นทุรกันดารดีขึ้น นักเรียนป่วยคอพอกลด 44 เท่า เด็กน้ำหนักตัวน้อยลดกว่าครึ่ง
  2015-07-16 20:09
 • คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เกิดขึ้นมาจากการที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองมีความทุกข์จากเรื่องเพศที่หลากหลายของคนครอบครัวเข้ามาปรึกษา เช่น การมีลูกเป็นตุ๊ด ทอม  สิ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นของครอบครัวที่มีลูกเป็นกลุ่มชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง คือ พ่อแม่ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดกว้าง คิดเฉพาะว่าลูกเราต้องเป็นชายหรือหญิงเท่านั้น ตามความเชื่อกระแสหลักของสังคม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มคนดังกล่าวอาจมีสภาพจิตใจไม่ตรงกับเพศสภาพที่เขามีอยู่
  2015-06-13 18:14
 • สปสช.มุ่งขยาย “เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ” เป็นกลไกสำคัญช่วยสร้างความเข้าใจในชุมชน ทั้งลดโรค แถมช่วยเข้าถึงสิทธิรักษาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะที่ “สปสช.เขต 3 นครสวรรค์” ต่อยอด จับมือมหาวิทยาลัยราชภัณฎนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนและนักศึกษาร่วม 600 คน   
  2014-11-12 19:23
 • ศจย. เผยผลสำรวจนักเรียนมัธยมกว่าครึ่งซื้อบุหรี่สูบได้ในโรงเรียน มีรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆ ขาย เน้น กานพลู มีกลิ่นหอมแบ่งขายแยกมวน แถมมาตรการห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุ 20 ปียังไร้ผล          เหตุนอกโรงเรียนยังหาซื้อได้ง่าย ทั้งร้านชำ ร้านสะดวกซื้อ ไม่ดูบัตรประชาชน ขณะที่พบเยาวชนเร่ขายบุหรี่เพิ่ม โดยเฉพาะแหล่งชอปปิงกลางคืน เหตุเข้าถึงวัยรุ่นด้วยกันได้ง่าย จี้เร่งออกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีขาย
  2012-10-23 09:10

Pages