เรื่องเด่น

 • Hfocus -สงสัยบ้างมั้ย.. ทำไมราคายาในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ หรือแม้แต่ร้านขายยาทั่วไป จึงมีความแตกต่างกัน ทั้งๆที่ยาตัวเดียวกัน...ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่เกิดมานานและเป็นความเหลื่อมล้ำมาโดยตลอด เพราะคนรวยย่อมเข้าถึงยาได้มากกว่า เรื่องนี้ชัดเจนจากผลการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภญ.วรสุดา ยูงทอง กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศึกษาวิจัย เรื่อง ราคายา ความเพียงพอ ความสามารถในการจ่าย และองค์ประกอบของราคายาในประเทศไทย ซึ่งทำการศึกษาตั้งแต่ปี 2549 โดยสำรวจยาทั่วไปทั้งหมด 43 ชนิด ตั้งแต่การจัดซื้อยาและราคาจำหน่ายให้ผู้ป่วยที่รวบรวมมาจากโรงพยาบาลรัฐ 20 แห่ง และร้านขายยาเอกชนอีก 21 แห่ง  
  2013-09-04 13:14
 • ศาลปกครองยกคำร้องไต่สวนฉุกเฉินของเครือข่ายบำนาญประชาชน กรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมยุบกฎหมายกอช. ชี้ยังอยู่ในขั้นตอนประชาพิจารณ์จึงไม่มีเหตุให้ไต่สวนฉุกเฉิน 
  2013-09-02 18:01
 • Hfocus -มองผ่านแว่นด้วยสายตาคนนอก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ชนิด A H1N1 ชนิด A H3N2 และชนิด B) อย่างน่ายกย่อง อย่างไรก็ดี เมื่อมองผ่านแว่นด้วยสายตา “คนใน” กลับพบรายละเอียดระหว่างบรรทัดที่น่าสนใจยิ่ง ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนการทำงานที่ด้อยศักยภาพของสธ. หนำซ้ำยังฉายภาพวิธีคิดของผู้บริหารสธ. ที่ย่อหย่อนในการให้ความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน
  2013-09-01 20:01
 • สาธารณสุขชูนโยบายดึงเอกชนร่วมลงทุนในโรงพยาบาลรัฐ เพิ่มศักยภาพบริการประชาชน ภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมลงทุน PPP เดินหน้าเรียกโรงพยาบาลในสังกัด ทั่วประเทศหารือและรับนโยบาย พร้อมเปิดทางเอกชนลงทุนตั้งแต่เครื่องเอกซเรย์- เอ็มอาร์ไอ รวมถึงเข้ามาจัดการบริการผู้ป่วย ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนขานรับ สนใจลงทุน สคร.เร่งออกกฎหมายลูก 16 ฉบับ มั่นใจดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้
  2013-08-31 08:41
 • หากยังจำข่าวครึกโครมกรณี "ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม" (Pseudoephedrine) ที่สูญหายไปจากโรงพยาบาลจำนวนมาก และเชื่อว่าอาจนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด จนถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 จากที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลายเป็นว่าไม่สามารถหาซื้อยาแก้หวัด ลดน้ำมูกชนิดนี้ได้อีก หากต้องการใช้ต้องเป็นแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ทันที
  2013-08-31 08:35
 • ปิดฉากการประชุม IUHPE ครั้งที่ 21 สามผู้นำ อเมริกา เนเธอร์แลนด์ ไทย คว้ารางวัลสร้างเสริมสุขภาพโลก จุดประกายนานาชาติสร้างสุขภาวะที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคน แนะเพิ่มบทบาทสังคม ชุมชน และภาคเอกชน  
  2013-08-30 10:59
 • เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ 17 จังหวัดภาคเหนือ  จัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพเครือข่ายบริการภาคเหนือ” พัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ  เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อ – รับกลับผู้ป่วย  6 กลุ่มโรคร้ายแรง
  2013-08-28 11:43
 • นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ชูการลงทุนสุขภาพ เท่ากับความเจริญประเทศ เน้นเท่าเทียม เป็นธรรม เข้าถึง แนะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยง สุรา บุหรี่ ยาเสพติด อาหารก่อโรคอ้วน สร้างนโยบายให้เกิดการมีส่วนร่วม รัฐต้องวางแผนลงทุนสุขภาพในทุกช่วงวัย
  2013-08-26 17:11
 • Hfocus -เพียง 20 ก้าว จากอาณาบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน อ.บ้านนา จ.นครนายก เกลื่อนกลาดไปด้วยแผงลอยซอมซ่อคร่ำครึ ทุกเย็นหลังเลิกเรียนปรากฏเป็นภาพชินตา พ่อค้าแม่ชายวัยชรากวักมือเรียกเด็กน้อย 700 ชีวิตที่ยังไม่เดียงสา ได้รับโอกาสอย่างเสมอหน้าในการเข้าถึง “ขนม” ... ขนมในที่นี้นิยามขึ้นตามรูปแบบภายนอก (บรรจุหีบห่อสีสันสวยสด) ทว่าภายในอัดแน่นด้วยทัณฑ์ทรมานเทียบเคียง “ขยะ-ยาพิษ” แฝงรูป
  2013-08-26 16:21
 • ลึกเข้าไปในตรอกอับๆ ซอกหนึ่ง แลเห็นแผ่นกระดานซอมซ่อถูกต่อขึ้นกั้นเป็นห้องแคบๆ ผุๆ เรียงรายราว 20 คูหา เบื้องหน้าระเกะระกะไปด้วยเชือกฟางหลากสีขึงไว้หย่อนๆ มีโสร่งและผ้านุ่งพาดตาก ที่แห่งนี้เสมือนหนึ่งตกสำรวจ แม้แต่สายลมยังปฏิเสธที่จะพัดผ่าน ไม่ต่ำกว่า 100 ชีวิตแออัดอยู่ที่นั่น บริเวณหมู่ 5 ซอยแพใหม่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ภาพความเหี้ยมเกรียมด้วยถูกชะตากรรมเข้ากระทำประจักษ์แก่ทีมสำรวจข้อมูลของมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทยเต็มประดา โดยเฉพาะประเด็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เรื่องสุขภาพและการเข้าถึงบริการซึ่งเป็นไปในลักษณะเลือนราง...หมดหวังเต็มที
  2013-08-26 16:15
 • น่าจับตาภายหลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระดับ 10 เพราะไม่เพียงเป็นการแต่งตั้งที่รวดเร็วทันใจ ชนิดไม่ให้ใครวิ่งเต้น นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ยังย้ำว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ เพียงต้องการให้การเดินหน้าปฏิรูปกระทรวง เป็นไปอย่างรวดเร็วเริ่มรับงบประมาณใหม่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
  2013-08-26 16:00
 • สปสช.ศึกษาระบบการจ่ายตามรายการของญี่ปุ่น หวังประยุกต์ใช้จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ หลังพบสถานการณ์ไทยตามรอยญี่ปุ่น ทั้งการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ แนวโน้มของโรคเปลี่ยนไป ด้านผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นชี้ไทยประสบผลสำเร็จสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวลาสั้นมาก สิ่งที่ต้องทำอาจใช้เหมาจ่ายรายหัวคู่กับจ่ายตามรายการ จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2013-08-25 10:47

Pages