โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 • ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ หน่วย 50(5) จ.เชียงรายเผย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวัย 63 ปีซึ่งไม่มีบัตรประชาชน ได้รับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้รับการรักษาโดยใช้สิทธิจากกองทุนคืนสิทธิฯ แล้ว หลังต้องซื้อยากินเองมาหลายปี แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่มีเงินซื้อยา
  2020-04-22 18:09
 • เชียงราย เดินหน้านวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ ยกระดับคุณภาพงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงผู้ป่วยวิกฤต หลังติดตั้งระบบประมาณ 6 เดือน พบว่าแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือย่นระยะเวลาในการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างนำส่งลดลง
  2019-08-04 09:52
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์รับผู้ป่วยทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีทั้ง 8 คน อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เบื้องต้นพบปอดผิดปกติเล็กน้อย 2 คน ยังอยู่ในระบบการป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐาน ทุกคนรู้สึกตัวดี รับประทานอาหารได้
  2018-07-10 13:19
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์แจงหญิงขนยาบ้าที่ถูกจับที่ จ.พะเยา ไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัด รพ. เพียงแต่มีการแต่งกายเลียนแบบคล้ายชุดพยาบาลเท่านั้น พบใช้ลานจอดรถส่งยา
  2018-01-16 14:44
 • ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เตรียมนำกรณีหมอถูกทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ เข้าหารือในที่ประชุมชมรม รพศ./รพท. เพื่อวางมาตรการหากเกิดเหตุอีกในอนาคต ชี้เป็นปัญหาเชิงระบบและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
  2016-08-18 14:01
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็น รพ.ศูนย์ขนาด 600 เตียง ปัจจุบันมีจำนวน 756 เตียง มีเนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา นับเป็น รพ.แห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของชาวบ้านจังหวัดเชียงราย และริเริ่มเงินทุนสะสมของ รพ.จนกลายเป็นที่มาของเงินบำรุง รพ.ตลอดจนส่งเสริมให้นโยบายสร้าง รพ.ทั่วประเทศประสบความสำเร็จตามมา
  2015-10-25 08:05
 • “5 อำเภอ 1 เครือข่าย” รูปแบบการจัดระบบการรักษาพยาบาลของ 5 อำเภอ คือ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เชียงแสน และเวียงเชียงรุ้ง ที่รวมเป็นหนึ่งเขตบริการในพื้นที่ จ.เชียงราย แม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นได้เพียง 6 เดือน แต่ไม่เพียงทำให้หน่วยบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนมีทิศทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งจากการจัดการร่วมกัน
  2015-04-01 13:26
 • งานประชุมระดับชาติ “บำบัดทดแทนไตทางช่องท้อง” ชูผลงาน “กระเป๋าผ้ายืดลดอาการแพ้พลาสเตอร์” ไอเดียเจ๋ง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หนึ่งในนวัตกรรมล้างไตทางช่องท้องดีเด่น ปี 57 ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อช่องท้องจากภาวะแพ้พลาสเตอร์ปิดแผลถึงร้อยละ 95 แถมประหยัด ทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  2014-11-24 14:22
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบป้าย DRA (Designated Receiving Area) และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ต่อจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ที่มีห้องปฏิบัติการ DRA หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เฉพาะ สำหรับรองรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากโรงพยาบาลนำร่อง 15 แห่งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ หลังจากที่ผ่านการตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินความปลอดภัยแล้ว
  2014-11-05 17:46
 • หมอณรงค์ลงพื้นที่ จ.เชียงราย สำรวจความเสียหายของสถานบริการจากเหตุแผ่นดินไหว พบ รพ.สต.ดงเทพนิมิตร อ.เมือง ได้รับความเสียหายมากแต่ยังสามารถให้บริการที่อาคารหลังเก่าได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวซ้ำ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
  2014-05-07 13:31