ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

หลายท่านคงสงสัยว่า เงินที่ท่านผู้ประกันตนจำนวนกว่า 10 หล้านคนออมไว้กับกองทุนประกันสังคมมากกว่า 8 แสนล้านบาทนั้น สำนักงานนำไปลงทุนอะไรบ้าง

ขอให้ข้อมูลก่อนว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 946,376 ล้านบาท ในจำนวนนี้  เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จำนวน 826,752 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตนจำนวนกว่า 10 ล้านคนที่สำนักงานสะสมไว้เตรียมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการจ่ายบำนาญชราภาพในปี 2557  โดยเงินลงทุนทั้งหมดนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน เป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น หน่วยลงทุน และ หุ้นสามัญ เป็นสัดส่วนร้อยละ 21

ในช่วงครึ่ง 9 เดือนแรกของปี 2555 กองทุนประกันสังคม ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 30,035 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งได้รับผลตอบแทน 27,462 หมแพทย์, CFA : สำนักงานประกันสังคมล้านบาท คาดว่าปี 2555 กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 40,000 ล้านบาทครับ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2533 กองทุนประกันสังคมมีเงินสมทบสะสมจำนวน 681,244 ล้านบาท เงินดังกล่าวได้นำไปลงทุนและได้รับผลตอบแทนสะสมจำนวน 265,132 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 7.41% ต่อปีครับ

เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอนำตารางสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ Top-10 มาให้ดูกันครับด้านซ้ายคือ พันธบัตรและหุ้นกู้ที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรกซึ่งเป็นการลงทุนในฐานะ "เจ้าหนี้" เพื่อรับดอกเบี้ย สังเกตว่ากองทุนประกันสังคมเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของรัฐบาลไทย (เกือบ 5 แสนล้าน) ธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจต่างๆ (ส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน) รวมกันก็หลายแสนล้านบาทครับ

ด้านขวาคือ หุ้นที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งเป็นการลงทุนในฐานะ "เจ้าของกิจการ" มีสิทธิรับเงินปันผลและกำไรจากการขายหากราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้น สังเกตว่ามูลค่าเงินลงทุนฝั่งขวามีไม่มาก เยอะสุดก็ไม่ถึงหมื่นล้าน เทียบกับทางซ้าย เพราะเรามีเงินลงทุนในหุ้นไม่เยอะครับ การลงทุนในหุ้นนี้เรามีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และเน้นลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผลครับ

ถึงแม้ว่าราคาหุ้นมีความผันผวนในระยะสั้น แต่การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหากมีวินัยและเน้นลงทุนระยะยาวครับ กองทุนประกันสังคมลงทุนในหุ้นมาแล้วเกือบ 10 ปี มีเงินปันผลและกำไรที่รับรู้แล้วจำนวน 33,372 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่รับรู้อีกหลายหมื่นล้านบาท

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นเฉลี่ย +22.68% ต่อปี (สูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ที่ +10.72% ต่อปี) ตัวเลขหลังนี่เป็นฝีมือที่น่าภาคภูมิใจของทีมงานบริหารกองทุนของสำนักงานประกันสังคมครับ 

หมายเหตุ : ข้อมูล Top-10 นี้เราเผยแพร่แบบย้อนหลังหลายเดือนและปกติจะ update เพียงปีละครั้ง เพราะเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมาก เกรงว่าถ้าคู่แข่งรู้ความเคลื่อนไหวมากไป  เราจะทำงานลำบากครับ

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555