ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยถึงการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหารือถึงตัวชี้วัดในการทำงานว่า เป็นการมาหาตัวชี้วัดว่าจะทำงานอย่างไรให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ อัตราตายด้วยโรคน้อยลง กินเค็มลดลง ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น ผู้บริหารแต่ละกรมต้องไปแปลงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีแข็งแรงคือ สุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิด เด็กเกิดในช่วงนี้จะอายุถึง 80 ปี ต้องมีแนวทางดำเนินการ เช่น แม่ต้องฝากครรภ์ มีการคลอดอย่างถูกวิธี เด็กอายุ 0-6 ขวบ ได้รับวัคซีนครบถ้วน ต้องไล่ไปอย่างนี้ เป็นการชี้วัดทางการแพทย์และการบริหาร รวมทั้งมีตัวชี้วัดทางการเงินดูว่ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้เท่าไหร่

ผู้สื่อข่าวถามว่า เห็นว่ามีตัวชี้วัดประมาณ 60 ข้อ นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ตัวชี้วัดก็มีหลายด้าน เพราะจุดมุ่งหมายคือทำให้คนไทยมีสุขภาพดี ดังนั้นวิธีทำให้คนมีสุขภาพดีมีหลายมุมมอง เช่น แม่ต้องมาฝากครรภ์ไม่ต่ำกว่า 80% หรือแม่ต้องคลอดอย่างถูกต้องไม่ใช่คลอดตามมีตามเกิด กรณีที่มีอยู่แล้วต้องเพิ่มสถิติให้ได้ เพราะบางคนท้องแล้วไม่ฝากครรภ์ ต้องดูตั้งแต่เด็กไปจนถึงโต ทุกกรมต้องทำงานให้สอดคล้องกัน โดยตัวชี้วัดต้องเสร็จภายในเดือน ธ.ค. เพราะวันที่ 1 ม.ค. ปีหน้าจะเริ่มดำเนินการแล้ว โดยตัวชี้วัดที่ออกมาจะเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารกรมต่าง ๆ ด้วยเพราะถ้าทำงานไม่ได้ตามที่นำเสนอ ก็ต้องมาคุยว่าไม่ได้เพราะอะไร ไม่ได้เพราะไม่ทำ หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไร ถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคก็ต้องช่วยกันคิดแก้ไข แต่ถ้าไม่ทำงานก็ต้องถูกตำหนิติเตียน ประเมินผลไม่ผ่าน ต้องดูผลก่อน ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ทำไม่ได้แล้วต่อว่าเลย" นพ.ประดิษฐ กล่าว

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--