ลือผู้สมัครรองเลขาฯสปสช.แห่ถอนตัวหวังเปิดทางคนใน

Mon, 2013-01-14 14:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการ สปสช.เพิ่ม 2 ตำแหน่ง โดยจะคัดเลือกในวันที่ 14 มกราคม เพื่อทำหน้าที่ดูแลการบริหารการเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้าน เนื่องจากมีคนนอกร่วมเข้าชิงทำให้บั่นทอนกำลังใจคนภายใน หนำซ้ำภาคประชาสังคมมองว่า หากเรื่องนี้การเมืองเข้าแทรกแซงจริง จะยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อฟ้องร้องด้านจริยธรรมทันที

แหล่งข่าววงในสาธารณสุขกล่าวว่า ข้อกังวลในการดึงคนนอกเข้าชิง โดยเฉพาะมีชื่อของ "นพ.อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์" อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย ทำให้ห่วงว่าเป็นการแทรกแซงจากการเมืองหรือไม่ หนำซ้ำจะมีการร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีก ที่สำคัญขณะนี้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ในการให้กำลังใจผู้สมัครคนในองค์กรทุกคนผ่านอีเมล์ และในวันคัดเลือกจะรวมตัวกันมอบดอกไม้ให้กำลังใจอีก ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า นพ.อรรถสิทธิ์อาจถอนตัว เพราะไม่อยากมีปัญหากับการคัดค้านครั้งนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในอนาคต จึงเป็นไปได้ว่า รองเลขาฯ สปสช.อาจเป็นคนในทั้ง 2 คน ซึ่งผู้มีสิทธิเลื่อนตามลำดับขึ้นมากที่สุดคือ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และ นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช.

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนผู้สมัครในรายอื่น ทั้งนายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 5 ราชบุรี นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี และ นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น มีข่าวถอนตัวเพื่อเปิดทางผู้สมัครคนในที่เหมาะสมด้วย สำหรับรายชื่อผู้สมัครคนนอก ยังเป็น นพ.อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย และ นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ตามเดิม

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 14 มกราคม 2556