เล็งขยายสิทธิมะเร็งมาตรฐานเดียว

Fri, 2013-03-22 11:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการการจัดการเพื่อบูรณาการโรคมะเร็งมาตรฐานเดียวทั้งระบบ เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ครอบคลุมผู้ป่วยทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มรักษาตั้งแต่ระยะแรก และหายขาด 2.กลุ่มที่รักษาหายแล้วแต่มีโอกาสเป็นซ้ำอีก 3.กลุ่มไม่สามารถรักษาได้ เนื่องจากป่วยระยะสุดท้าย และทั้งหมดจะต้องหาแนวทางในการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

"เบื้องต้นจะหารือว่าเริ่มให้สิทธิประโยชน์ในมะเร็งชนิดใด โดยอาจแบ่งเป็น 2 อันดับที่พบมากในชายและหญิง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งตับ ฯลฯ โดยจะเน้นการดูแลรักษามาตรฐานเดียว และจะมีการหารือถึงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วย อาทิ อาจใช้มอร์ฟีนช่วยระงับความเจ็บปวด หรือให้ผู้ป่วยกลับบ้านเพื่ออยู่กับครอบครัว แต่จะมีแพทย์ไปตรวจเยี่ยม เป็นต้น" ทพ.อรรถพรกล่าว และว่า นอกจากนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 22 มีนาคม 2556