สธ.สั่งเฝ้าระวัง'หวัดนก'สำรองยาต้าน4ล้านเม็ด

Thu, 2013-04-11 14:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 และเอช 7 เอ็น 9 ว่า  แม้ประเทศไทยจะยังไม่ เคยพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 และเอช 5 เอ็น 1 แต่ เมื่อสถานการณ์การติดเชื้อในต่างประเทศมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้เน้นมาตรการเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อให้สามารถตรวจ จับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งรวมทั้งประ สานโรงพยาบาลเอกชน เฝ้าระวังผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมรุนแรงทุกราย โดยทำการซักประวัติและคัดแยกว่าติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่

"นอกจากนี้ ยังได้สำรองยาต้านไวรัส 'โอเซลทามิเวียร์' ไว้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และสำรองไว้ส่วนกลางประมาณ 4 ล้านเม็ด" รมว.สาธารณสุขกล่าว

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ทุกประเทศติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีข้อห้ามการเดินทางไปต่างประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยแต่ อย่างใด ดังนั้น ผู้เดินทางและประชา ชนทั่วไปยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ขอเน้นย้ำให้ยึดหลักปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค คือ กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกรวม ทั้งนกตามธรรมชาติ หากผู้เดินทางมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และเคยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ขอให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกให้แพทย์ทราบ เพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

"ประชาชนสามารถสอบ ถามข้อมูลโรคไข้หวัดนกทั้ง 2 สายพันธุ์ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง" นพ.ณรงค์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 11 เมษายน 2556