สธ.ระวัง'ไข้เลือดออก-มือเท้าปาก'สั่งทุกจังหวัดดูแลใกล้ชิด2โรคหน้าฝน

Thu, 2013-07-04 07:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

"ประดิษฐ" สั่งกำชับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มสัปดาห์ละ 5,000 ราย และโรคมือเท้าปากโดยอาการเริ่มต้น 2 โรคนี้ใกล้เคียงกัน ย้ำแพทย์ในโรงพยาบาลทุกแห่งตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด โดยเฉพาะรายที่มีไข้สูงให้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคในฤดูฝน ว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากฝนตกชุก และสภาพอากาศชื้น ล่าสุด พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 5,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กและนักเรียน และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนโรคมือเท้าปากพบผู้ป่วยสะสม 16,112 ราย ร้อยละ 93 อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยังไม่มีเสียชีวิต

หากพบผู้ป่วยมีอาการในข่ายสงสัยคือไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการไอ ให้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลและเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการที่กำหนดและให้นอนโรงพยาบาลนานขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย หากพบว่าเป็นไข้เลือดออก ให้ประสานส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงควบคุมโรคที่บ้านเด็กหรือโรงเรียนทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในกรณีที่ผู้ป่วยมีไข้แล้วไข้ลดลงแต่อาการแย่ลงกินอาหารไม่ได้ ไม่ร่าเริง ซึมลง ให้รีบไปพบแพทย์เพราะอาจมีอาการช็อกหรือเลือดออก ภายใน

สำหรับโรคมือเท้าปาก จำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ให้อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ครูในโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อร่วมเฝ้าระวังและตรวจจับโรคได้ทันและแจกเอกสารความรู้โรคมือเท้าปากให้ผู้ปกครองเด็กทุกคน

รวมทั้งให้โรงเรียนล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องเล่น ของใช้ของเด็กทุกวัน เพิ่มมาตรการตรวจไข้เด็กทุกเช้า และตรวจดูตุ่มที่มือ เท้า และปากของเด็ก หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กและให้ผู้ปกครองรับตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทันที ในกรณีที่มีเด็กขาดเรียนเกิน 3 วันให้ครูประสานผู้ปกครองเพื่อสอบถามอาการและสาเหตุการหยุดโรงเรียนของเด็ก หากพบว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ให้ดำเนินการควบคุมโรคในโรงเรียนตามมาตรการของกระทรวง สาธารณสุข

ทั้งนี้ อาการของโรคมือเท้าปากและไข้เลือดออก จะเริ่มจากไข้สูง และไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก หากเป็นไข้เลือดออก ไข้จะสูงลอยต่อเนื่อง กินยาลดไข้ไม่ลด หน้าแดง มีผื่นแดง หรือจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ส่วนมือเท้าปาก หลังมีไข้จะมีตุ่มน้ำใสขนาดเล็กขึ้นที่บริเวณมือ เท้า มักไม่คัน และตุ่มอาจขึ้นภายในเยื่อบุช่องปาก ตามลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม เด็กจะเจ็บ ไม่กินอาหาร หากพบบุตรหลานมีอาการป่วยที่กล่าวมา ขอให้พาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 4 กรกฎาคม 2556